Op vraag van de oudergroep hadden we drie bijeenkomsten rond het thema huiswerk. We laten enkele ouders aan het woord.

Ik ben een alleenstaande moeder met drie kinderen.  Ik heb alle dagen stress door problemen, huiswerk geeft nog eens extra stress. Alles komt bij mij terecht. Ik kan dat vaak niet bolwerken. Ik moet drie keer naar een infomoment of een oudercontact, dat is vaak niet haalbaar. Twee van mijn kinderen hebben leerstoornissen en dat vraagt extra energie en een andere manier van aanpak.

Ik ben een gescheiden papa.  Het co-ouderschap loopt niet goed. Ik kan geen goede afspraken maken met mijn ex-vrouw rond mijn zoon en dat geeft extra stress bij mijn zoon als hij zijn huiswerk moet maken.  Bij mij doet hij het zo, bij haar op een andere manier. Ik zet ‘druk’ op mijn zoon omdat ik wil dat hij het beter doet dan ik en dat maakt mijn kind nog zenuwachtiger. Ik wil helpen maar hij laat geen hulp toe. Mijn zoon krijgt op den duur afschuw van huiswerk en wordt schoolmoe.

Het huiswerk van mijn kind versta ik niet. Dat maakt mij droevig en ik voel schaamte en steek dat weg. Ik lieg tegen mijn kind en tegen de school om toch maar niet door de mand te vallen. Ik probeer dat te camoufleren. Ik durf die stap naar de school met vragen rond huiswerk niet zetten. Ik wacht het rapport en het oudercontact af. Ik heb nog nooit een afspraak gevraagd met de zorgjuf. Kunnen er afspraken gemaakt worden rond huiswerk op maat voor mijn kind? Ik weet dat niet.

Ik probeer zo goed mogelijk Nederlands te praten maar het lukt niet zo goed. Ik versta niet altijd wat er wordt gevraagd. Ik wil mijn kind wel helpen, maar ik versta het huiswerk niet. Welk huiswerk moet mijn kind maken en hoe? Wat moet ik doen als het huiswerk niet lukt? Eenvoudige uitleg zou mij helpen. 

In het secundair gaat alles via Smartschool. Ze zeggen dat je daar alles kan op vinden, maar ik kan mijn weg niet vinden in dat programma. Ik durf niet naar de school stappen om te gaan zeggen dat ik niet met dat programma kan werken. Computer en internet zijn duur.  Vaak is er geen geld voor de inkt van de printer. Voor ieder kind zorgen voor een laptop, laat staan een laptop die goed werkt, is voor mij onbetaalbaar en toch wordt er verwacht dat je kinderen op ieder uur van de dag ‘online’ zijn.

Alle schoolteams geven aan dat ouders met hun vragen altijd gerecht kunnen op school. De stap zetten naar de school kan door te investeren in een goede band opbouwen met de ouders. Dat kan het best door regelmatig persoonlijk contact op een positieve manier.  We weten dat de werkdruk persoonlijk contact soms in de weg staat. Als er vertrouwen is dan durven mensen praten over hun problemen met huiswerk en kan er samen met de ouders gezocht worden naar huiswerk op maat.  Huiswerk is een hulpmiddel om kinderen te motiveren en leergierig maken. Dat mag ook al eens op een speelse manier. Ouders zetten vaak te veel druk op hun kinderen omdat ze willen dat ze mee zijn en niet uit de boot vallen.  Het is belangrijk dat ouders weten wat hun rol is bij het huiswerk, in hoeverre dat huiswerk ‘meetelt’ en wat ze moeten doen als het huiswerk niet lukt.

De meeste leerkrachten kennen weinig over de leefwereld van mensen in armoede.  Armoede komt ook te weinig aan bod tijdens de opleiding. We vinden het dan ook heel positief dat er in maart voor alle schoolteams van Erpe-Mere een studiedag rond gelijke onderwijskansen wordt georganiseerd.  De scholen zijn op zoek naar manieren om armoede te (h)erkennen en vertrouwen op te bouwen.  Het kan heel zinvol zijn een huistakenbeleid uit te werken met het schoolteam en daarbij ook aandacht te hebben voor de drempels die kwetsbare ouders ervaren.