• Uitgeverij Averbode bundelde leesreeksen, paasvakantieboeken en digitale oefenplatformen om kinderen en jongeren drie weken lang leuk en informatief bezig te houden.
• Die Keure stelt de website www.onderwijsdoetertoe.be open voor iedereen.
• Pelckmans stelt zijn Pelckmans Portaal thuis beschikbaar.
• Uitgeverij Plantyn verzamelt alle beschikbare leermiddelen op de website www.leerleefbeleef.be met dagtaken en leesopdrachten voor afstandsonderwijs.
• Uitgeverij Van In stelt zijn digitale leerplatformen Bingel en diddit gratis ter beschikking van alle Vlaamse scholen, gedurende drie weken.
• Uitgeverij Zwijsen stel verschillende oefenbundels voor het lager onderwijs digitaal beschikbaar via de eigen website.

Educatieve filmpjes en videolessen :

  • Op het platform Xnapda worden alle filmpjes kosteloos ter beschikking gesteld
  • SignPost geeft toegang tot duizenden lesvideo’s en leertrajecten