Voldoende inkomen

Er komt een golf van nieuwe armen (corona-armen) op ons af. Mensen die hun job gaan verliezen, mensen met technische werkloosheid en zelfstandige studenten zonder vakantiejob hebben een hoog risico om in de armoede terecht te komen. Zo zijn het aantal werkzoekenden in Erpe-Mere met 9,2% toegenomen in april (bron: vdab). Erpe-Mere zal aan deze nieuwe golf niet ontsnappen. Ook mensen die al langer in armoede leven hebben inkomensverlies door de stijging van de prijzen van de basisproducten en het ontlopen van rechten omdat diensten minder toegankelijk zijn.  Mensen zijn ook bang voor eventuele gezondheidskosten als iemand van het gezin ziek zou worden.

Wat kan het lokaal beleid doen? 

  • Bij het toekennen van aanvullende steun tijdens de crisisperiode het leefgeld verhogen
  • Bij de sociale kruidenier toegangscriteria toepassen die de toegankelijk voor zoveel mogelijk kwetsbare gezinnen kan verzekeren.  
  • Aandacht voor de kwetsbare groep van de huurders. We vragen een huurpremie voor mensen op de wachtlijst voor een sociale woning uit Erpe-Mere.
  • Opstart van de huisbezoeken aan alleenstaande ouders om aan rechtenverkenning te doen. 

Aanpakken van de digitale kloof

De corona crisis legt de digitale kloof bloot. Het afstandsonderwijs is enkel mogelijk als een gezin over voldoende laptops beschikt en voldoende digitale vaardigheden heeft. Ook de dienstverlening loopt meer en meer via internet. In Vlaanderen heeft 19% van de volwassen onvoldoende digitale vaardigheden. Meer info

Heel wat ouders geven aan dat ze één laptop moeten delen met het hele gezin.  Dat vraagt heel wat organisatie, minder kans tot oefenen en zorgt voor extra stress.  In onze gemeente gaan 700 leerlingen naar een secundaire school in Aalst. Een deel van die groep jongeren heeft geen of slechts één laptop in huis voor het hele gezin.

Wat kan het lokale beleid doen?

  • In samenwerking met de scholen van Erpe-Mere en Aalst er voor zorgen dat kwetsbare gezinnen beschikken over voldoende laptops via een inzamelingsactie of de aankoop van tweedehandslaptops.
  • Een programma uitbouwen die kwetsbare volwassenen voorziet van betaalbare kwalitatieve laptops.
  • Voldoende leermogelijkheden voorzien voor kwestbare inwoners om de digitale ongeleterdheid aan te pakken.

Toegankelijke speelpleinwerking

Net zoals bij de rest van de bevolking weegt het sociaal isolement sterk door.  Gezinnen in armoede hebben daar bovenop vaak een moeilijke thuissituatie, de corona crisis maakt het hen extra moeilijk. 24 uur samen moeten leven in een te kleine woning onder chronische stress weegt zwaar door op sommige gezinnen.

Wat kan het lokale bestuur doen?

  •  Aanpassing van het kansentarief van de speelpleinwerking : vanaf 2 dagen speelpleinwerking het tarief meerdaagse activiteit toepassen (1/4 van de kostprijs) in de plaats van 3 euro per dag.
  • Plaatsen reserveren voor gezinnen met kansentarief die tot kort voor de start kunnen worden ingevuld.