Steun via maaltijdcheques

Dankzij de steun van heel wat medestanders hebben we 122 gezinnen in armoede uit Erpe-Mere concreet kunnen ondersteunen. We kregen ook middelen vanuit een aantal organisaties : De Koning Boudewijnstichting, Rotary Aalst-Noord, Welzijnszorg en Cera.

In de maand april en mei kreeg ieder gezin een voordeurbezoek en maaltijdcheques voor de aankoop van basisproducten. in juli voorzien we een volgende ronde. In totaal zullen we bij de 10,680 euro aan maaltijdcheques kunnen verdelen. In juni gaan we onze groenten -en fruitverkoop terug opstarten met levering aan huis.

We zijn in overleg met het OCMW rond de opstart van de Sociale Kruidenier en de aanpak van nieuwe corona armoede die wordt verwacht. Het zal vooral de Vlaamse en Federale overheid zijn die met structurele oplossingen moet komen.

10 gezinnen kregen laptop in bruikleen

Dankzij u steun hebben we 10 chromebooks aangekocht die we uitlenen aan kwetsbare gezinnen met kinderen in het secundair onderwijs. Deze chromebooks willen we in de toekomst gebruiken voor het organiseren van computerlessen. We zijn in overleg met het OCMW om samen met de scholen een oplossing te zoeken voor de digitale kloof in onze gemeente.

‘Voordeur’ bezoeken

Bijeenkomsten organiseren is door de veiligheidsmaatregelen niet evident en kan enkel in kleine groepen. We blijven in contact met de gezinnen via telefoonrondes en ‘voordeur’bezoeken. In augustus en september plannen we een extra bezoek aan ouders met schoolgaande kinderen. We willen polsen naar hun ervaringen met de opstart van het nieuwe schooljaar.