Ieder gezin aangesloten bij Ommekeer krijgt begin september een voordeurbezoek. We bezorgen het gezin een pakket met schoolmateriaal en bevragen hoe het vorige schooljaar is verlopen en hoe de kinderen het nieuwe schooljaar starten.

Ondanks de inspanningen van de scholen is afstandsonderwijs voor veel gezinnen niet evident geweest en wegen de schoolkosten in september nog meer door, zeker door de aanhoudende corona crisis. We gaan de resultaten van de bevraging voorleggen aan de scholen en OCMW en willen samenwerken voor gelijke onderwijskansen .