Betaalbaar en goed wonen

Een groot deel van het te lage inkomen van mensen in armoede in Erpe-Mere gaat naar wonen omdat ze noodgedwongen moeten leven in een
privéwoning, vaak van slechte kwaliteit. Ondanks de inspanningen is niet zeker dat onze gemeente het minimum sociaal objectief van 350 sociale woningen zal halen. Mei 2019 zijn er 277 sociale woningen, 23 woningen zijn ingepland. Geen wonder dat gezinnen jaren moeten wachten op hun sociale woning.

Wat kan het lokale beleid doen?

 • Extra inspanningen om het minimum aan sociale woningen sneller te bereiken.
 • In afwachting van voldoende sociale woningen vragen we invoering van een gemeentelijke huurpremie voor mensen op de wachtlijst voor een sociale woning uit Erpe-Mere.
 • Aanstellen van een ‘huurbegeleider‘ die kwetsbare huurders helpt in de zoektocht naar een kwalitatieve betaalbare huurwoning, zeker in het geval dat woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaart.

Voldoende inkomen

Er komt een golf van nieuwe armen (corona-armen) op ons af. Mensen die hun job gaan verliezen, mensen met technische werkloosheid en zelfstandige studenten zonder vakantiejob hebben een hoog risico om in de armoede terecht te komen. Zo zijn het aantal werkzoekenden in Erpe-Mere met 9,2% toegenomen in april (bron: vdab). Erpe-Mere zal aan deze nieuwe golf niet ontsnappen. Ook mensen die al langer in armoede leven hebben inkomensverlies door de stijging van de prijzen van de basisproducten en het ontlopen van rechten omdat diensten minder toegankelijk zijn.  Mensen zijn ook bang voor eventuele gezondheidskosten als iemand van het gezin ziek zou worden.

Wat kan het lokaal beleid doen? 

 • Tijdens de corona crisis systematisch het leefgeld en de aanvullende steun verhogen.  
 • Bij de sociale kruidenier zo snel mogelijk beginnen met rechtenverkenning.  
 • Opstart van de huisbezoeken aan alleenstaande ouders zoals voorzien in het beleidsplan om aan rechtenverkenning te doen. 
 • Werken met sociale gidsen met armoede-ervaring die meegaan met mensen naar diensten.

Aanpakken van de digitale kloof

De corona crisis legt de digitale kloof bloot. Het afstandsonderwijs is enkel mogelijk als een gezin over voldoende laptops beschikt en voldoende digitale vaardigheden heeft. Ook de dienstverlening loopt meer en meer via internet. In Vlaanderen heeft 19% van de volwassen onvoldoende digitale vaardigheden. Meer info

Heel wat ouders geven aan dat ze één laptop moeten delen met het hele gezin.  Dat vraagt heel wat organisatie, minder kans tot oefenen en zorgt voor extra stress.  In onze gemeente gaan 700 leerlingen naar een secundaire school in Aalst. Een deel van die groep jongeren heeft geen of slechts één laptop in huis voor het hele gezin.

Wat kan het lokale beleid doen?

 • In samenwerking met de scholen van Erpe-Mere en Aalst een duurzaam programma voorzien dat kwetsbare leerlingen voorziet van een laptop.
 • Een duurzaam programma uitbouwen die kwetsbare volwassenen voorziet van laptops.
 • Voldoende leermogelijkheden voorzien binnen onze gemeente voor kwetsbare inwoners om de digitale ongeletterdheid aan te pakken.
 • De scholen ondersteunen bij het organiseren van zorgklassen of andere vormen van zorg op maat op school.
 • Opstart van de werking met brugfiguren op school zoals voorzien in het beleidsplan

Toegankelijke speelpleinwerking

Net zoals bij de rest van de bevolking weegt het sociaal isolement sterk door.  Gezinnen in armoede hebben daar bovenop vaak een moeilijke thuissituatie, de corona crisis maakt het hen extra moeilijk. 24 uur samen moeten leven in een te kleine woning onder chronische stress weegt zwaar door op sommige gezinnen.

Wat kan het lokale bestuur doen?

 •  Aanpassing van het kansentarief van de speelpleinwerking : vanaf 2 dagen speelpleinwerking het tarief meerdaagse activiteit toepassen (1/4 van de kostprijs) in de plaats van 3 euro per dag.
 • Plaatsen reserveren voor gezinnen met kansentarief die tot kort voor de start kunnen worden ingevuld.