Het gemeentebestuur voert nieuwe regels in voor de toekenning van een sociale woning. Naast de verplichte voorrangsregels krijgen inwoners uit Erpe-Mere achtereenvolgend voorrang :

  • 25 jaar wonen in Erpe-Mere gedurende de laatste 40 jaar;
  • minimaal 10 jaar in Erpe-Mere wonen of gewoond hebben;
  • in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner geweest zijn van Erpe-Mere.

Ommekeer is niet tegen lokale binding, maar we betreuren dat het gemeentebestuur er voor kiest de lokale binding  nog sterker te laten doorwegen bij de toewijzing van een sociale woning. We hebben als partner van het woonoverleg dan ook een negatief advies gegeven voor deze nieuwe regelgeving. 

Vooral de meest kwetsbare huurders zullen hun kans op een sociale woning zien verkleinen. Door een tekort aan sociale woningen hebben mensen in armoede vaak een weinig stabiele woonsituatie, met frequente verhuis van de ene naar de andere weinig kwalitatieve private woning.  Mensen verhuizen noodgedwongen van de ene naar de andere gemeente. We betreuren dat er niet verder is onderzocht wat de impact is van doorgedreven lokale binding op de meest kwetsbare huurders, vooraleer de nieuwe regelgeving door te voeren. Laat ons niet de grond van het probleem vergeten : Het probleem van de wachtlijsten zijn een gevolg van het tekort aan sociale woningen.

Artikel ‘ Het Laatste Nieuws’

Artikel ‘ Het Nieuwsblad’