Verwarm je met mazout, verwarmingspetroleum of propaangas in een tank? Dan heb je mogelijks recht op een verwarmingstoelage via het Sociaal verwarmingsfonds. De maximum toelage per huishouden is 210 €.

Heb ik recht op de toelage? Mensen met verhoogde tegemoetkoming, mensen met een laag inkomen, mensen in een schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling komen in aanmerking.

Wat moet ik doen? Neem binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof contact op met het Sociaal Huis van Erpe-Mere ( 053/60.34.90). De sociaal werker zal samen met jou bekijken of je in aanmerking komt.

Weet je niet goed hoe hier aan te beginnen? We kunnen dit samen doen. Bel of sms naar 0470/68.68.16 of mail naar hulpbijpapieren@gmail.com. 

MEER INFO