Naar aanleiding van 17 oktober, de werelddag van verzet tegen armoede, organiseerde Ommekeer op 21 oktober 2021 de actie ‘Open de deur naar betaalbaar wonen’.

Op het programma:

  • Getuigenissen van mensen in armoede & voorstelling van onze 3 sleutels
  • Onthulling van ons kunstwerk : leden van Ommekeer hebben een kunstwerk gemaakt uit keramiek om de wooncrisis aan te kaarten
  • Reinold De Vuyst, schepen van wonen en Johan Van Vaerenbergh, schepen van armoedebestrijding aan het woord
  • Persmoment

Waarom deze actie?

In 2007 heeft het gemeentebestuur beslist tegen 2025, 140 extra sociale huurwoningen te voorzien in onze gemeente.  Dankzij de inspanningen ziet het er naar uit dat het doel zal bereikt worden en dat juichen we toe. 

Net zoals in de rest van Vlaanderen, kampt Erpe-Mere echter nog steeds met een tekort aan sociale woningen. Te veel huurders (1921 kandidaat huurders waarvan 181 met domicilie in Erpe-Mere) staan jaren op de wachtlijst voor een sociale woning in Erpe-Mere. Een private huurwoning vinden is verre van eenvoudig. Huurders ervaren discriminatie en uitsluiting. Mensen komen terecht in te dure private woningen, vaak van mindere kwaliteit. Een betaalbare goede woning is een belangrijke springplank om uit de armoede te geraken en verlaagt het risico op armoede met 40%. Sociaal wonen is het belangrijkste instrument waarmee armoede structureel kan worden aangepakt door het lokaal bestuur van Erpe-Mere.

Het gemeentebestuur doet inspanningen, maar er is meer mogelijk! We vragen aan het gemeentebestuur dat er concreet werk wordt gemaakt van 3 sleutels die de deur openen naar betaalbaar wonen : 

Sleutel 1 : Een ambitieus sociaal woonplan voor Erpe-Mere dat streeft naar 6% sociale woningen; MEER INFO

Sleutel 2 : Bij de toewijzingsregels van een sociale woning kiest men voor voorrangsregels voor kwetsbare huurders : Voorrang voor gezinnen waarvan 50% of meer van het beschikbaar inkomen naar huur gaat, voorrang voor eenoudergezinnen, voorrang indien het gezin dakloos is of gebruik maakt van de nachtopvang. MEER INFO

Sleutel 3 : Een systeem van intense huurbegeleiding voor kwetsbare huurders op zoek naar een betaalbare kwalitatieve huurwoning, zeker in geval van ongeschikt of onbewoonbaarverklaring van de woning. MEER INFO

Voor onze vereniging is het zeer waardevol te kunnen deelnemen aan het lokaal woonoverleg. Het lokaal bestuur vindt het belangrijk dat mensen in armoede ook een stem krijgen in het sociaal woonbeleid. We zijn dan ook tevreden dat schepen De Vuyst met ons in dialoog wil gaan rond de opmaak van de visienota sociaal wonen van Erpe-Mere. We zijn er van overtuigt dat alle partners van het woonoverleg de ambitie hebben meer mensen in armoede toegang te geven tot een degelijke betaalbare woning, tot een menswaardig leven.

Kunstwerk ‘Huizen op overschot’

De afgelopen twee jaar hebben we met Ommekeer gewerkt rond het recht op wonen. Via groepsbijeenkomsten en huisbezoeken hebben we ervaringen rond wonen verzameld bij mensen in armoede. Met een groep van 10 mensen hebben we keramische huisjes gemaakt, die verwekt werden in een kunstwerk met als titel ‘Huizen op overschot’.

De berg huisjes zijn een symbool voor de honderden huurders die wachten op een sociale woning. De sleutels zijn de mensen in volle verwachting van de sleutel op de deur van een volwaardige gezonde en betaalbare woning, maar ook van een beter en menswaardig leven. Met dit kunstwerk roepen we het Vlaams en lokaal beleid op tot een ambitieus sociaal woonbeleid waarbij we op termijn de situatie omkeren van mensen op de wachtlijst naar sociale woningen op de wachtlijst.