Jij kan nu concreet actie ondernemen om kinderarmoede aan te pakken! We willen een eerlijke herverdeling van de kinderbijslag (het Groeipakket) om zo de kinderarmoede aanzienlijk te verminderen. Met jullie reacties stappen we naar de Vlaamse minister van gezin en armoedebestrijding.