Wie kan de toelage aanvragen?

Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan de toelage van 300 euro netto aanvragen.

Die toelage kan slechts eenmaal per gezin worden aangevraagd en wordt zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een appartement wonen.

Hoe vraag je de vergoeding aan?

De toelage van 300 euro wordt enkel toegekend als je een formulier invult. Dat kan zowel online (https://stookoliecheque.economie.fgov.be) als op papier. HIER het formulier op papier voor een woning. HIER het formulier op papier voor een appartement.

Het papieren formulier kan je ook vragen bij je leverancier van stookolie of propaan. Het correct ingevulde formulier stuur je aangetekend terug naar FOD Economie, Algemene Directie Energie – Cel Verwarmingstoelage 225 euro, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel.

Ben je lid van Ommekeer en heb je graag hulp bij de aanvraag? Bel of sms naar onze vrijwilliger Cecile op het nummer 0470/68.68.16 (dinsdag tot vrijdag tussen 9u en 17u) of mail naar hulpbijpapieren@gmail.com.

Tot wanneer kan ik de toelage aanvragen?

Je kan tot 10 januari 2023 een aanvraag indienen. Binnen de binnen twee maanden wordt je toelage goedgekeurd en wordt op je bankrekening gestort.

Welke documenten moet ik bezorgen?

De documenten om je aanvraag te staven zijn hetzelfde voor een online aanvraag en een aanvraag op papier. Bij een individuele woning (formulier A) voeg je volgende documenten toe:

  • een kopie van de factuur voor de levering van stookolie of propaan in bulk tussen 15 november 2021 en 31 december 2022;
  • een bewijs van jouw betaling van de factuur of de verklaring van de leverancier als je gespreid betaalt en waaruit blijkt dat je in staat bent om te betalen.

Daarnaast bezorg je ook je rijksregisternummer, bankrekeningnummer (IBAN en BIC), het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van jouw leverancier en, voor bewoners van een flatgebouw (formulier B), het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van het mede-eigendom.

Voor meer informatie

Overloop zeker eerst de FAQ op de website van de FOD Economie https://energiemaatregelen.be waarin je heel wat antwoorden kan terugvinden. 

Is er toch iets niet duidelijk, dan kan je het Contact Center van de FOD Economie contacteren op 0800 120 33 (gratis nummer) of via stookoliecheque@economie.fgov.be 

Heb je recht op andere premies?

De stookoliecheque van 225 euro is niet de enige maatregel die de regering nam om de koopkracht van de huishoudens te ondersteunen.

Aan de hand van een online vragenlijst kan je snel nagaan op welke maatregel je recht hebt. Je vindt de vragenlijst op onze website: https://energiemaatregelen.be