Dit jaar is het thema van de warmste week kansarmoede. Ommekeer is één van de projecten van de warmste week 2022. Je kan steunen met een gift of een actie. Met de opbrengst van de warmste week willen we via vrijwilligers, we noemen ze brugfiguren, mensen in armoede ondersteunen bij het opnemen van hun rechten en vanuit ervaringen van mensen in armoede bijdragen tot een meer toegankelijke dienstverlening in Erpe-Mere.

Mensen in armoede hebben vaak te maken met drempels om hun rechten op te nemen. Diensten worden minder toegankelijk en vaak worden rechten niet automatisch toegekend. Mensen hebben niet altijd de energie, informatie, (digitale) vaardigheden, mobiliteit, taalkennis,… om de nodige stappen te zetten. De vrijwilligers willen een brugfiguur zijn tussen de persoon in armoede en de diensten. We willen de drempels rond dienstverlening in kaart brengen, aankaarten en werken aan structurele verandering

We organiseren twee maal per maand ‘koffie & papieren’. Bij een tas koffie ondersteunen we mensen in armoede om rechten aan te vragen via internet, telefoon of een bezoek aan een dienst.

MEER INFO KOFFIE & PAPIEREN

Wil je ons project steunen? REGISTREER HIER JE ACTIE