We zijn op zoek naar vrijwilligers die een brugfiguur willen zijn tussen de persoon in armoede en de diensten. Mensen in armoede hebben vaak te maken met drempels om hun rechten op te nemen. Diensten worden minder toegankelijk en vaak worden rechten niet automatisch toegekend. Mensen hebben niet altijd de energie, informatie, (digitale) vaardigheden, mobiliteit, taalkennis,… om de nodige stappen te zetten.

Welk profiel zoeken we?

  • Je hebt een open blik en respect voor elke mens, ongeacht huidskleur, nationaliteit, cultuur, godsdienst,…
  • Je bent communicatief en kan verbinding leggen op verschillende niveaus: met kwetsbare gezinnen, diensten,…
  • Je kan samen op weg gaan met een gezin, zonder de verantwoordelijkheid over te nemen.
  • Je bent positief ingesteld, ziet de krachten binnen het gezin en kan deze ook benoemen en versterken.
  • Je kan je grenzen bewaken en dit ook aangeven naar het gezin/ de medewerker.
  • Je bent bereid om te leren van de gezinnen in armoede en zo meer kennis te verwerven over armoede en de gevolgen ervan.
  • Je deelt de visie van Welzijnsschakel Ommekeer, nl. dat armoede niet zozeer te maken heeft met persoonlijke schuld, maar dat er dieperliggende maatschappelijke oorzaken zijn die armoede in de hand werken en bestendigen. Je strijdt mee voor gelijke rechten van mensen in armoede op de plekken waar je woont, werkt,…
  • Je kan werken met de computer en internet.

Meer info op www.vrijwilligerswerk.be