Als armoedevereniging willen we dat iedereen menswaardig kan leven en deel uitmaken van de maatschappij. We geven ieder jaar een laagste drempel award aan de organisatie die het meest inspanningen doet om hun activiteiten toegankelijk te maken voor mensen in armoede.  Voor 2023 geven we laagste drempel award aan de Katrolwerking van Erpe-Mere, Lede en Haaltert. 

De Katrol investeert in de toekomst van de kinderen. Net zoals alle ouders willen ouders in armoede ook het beste voor hun kinderen. Ze hopen op een betere toekomst en willen dat de kinderen alle kansen krijgen.  Onderwijs is een belangrijke springplank om uit de armoede te geraken.  Een goede opleiding geeft meer zekerheid op werk en een waardig inkomen. De Katrol dat is de ankerfiguur Stefanie die samen met studenten sociaal werk en onderwijs en vrijwilligers gezinnen ondersteunen.  De ingang is het schoolwerk maar het gaat om veel meer. Samen met de kinderen en ouders zoeken ze naar wat hun vragen en noden zijn rond de school en opvoeding en worden er samen stappen zetten.   

Waarom krijgt De Katrol onze laagste drempel award? 

Er is geen financiële drempel, want de ondersteuning is gratis. De ondersteuning gebeurt via wekelijkse huisbezoeken en dat gedurende 8 weken, 2 maal per week. Dit wordt enorm geapprecieerd door de gezinnen.  Die nauwe regelmatige contacten aan huis zorgen ervoor dat er een band van vertrouwen kan groeien. 

Er wordt tijd gemaakt om echt te luisteren naar de kinderen en de ouders. De mensen voelen respect voor hun situatie, er wordt vertrokken vanuit hun vragen en noden. De student of de vrijwilliger neemt niet over. Het gezin blijft de dirigent. 

Ouders en kinderen leren samen op een leuke en speelse manier nieuwe dingen kennen en dat maakt hen sterker en geeft zelfvertrouwen.  Die vertrouwensband kan er voor zorgen dat gezinnen in contact kunnen komen met andere organisaties en diensten.  De Katrol wil ook een brugfiguur zijn en gaat samen met de ouders naar de school of diensten als het gezin dat wil.   

Vrijwilligers en studenten sociaal werk en onderwijs komen vaak uit de middenklasse en kennen de leefwereld van mensen in armoede niet.  Door hun met de gezinnen leren ze armoede beter begrijpen en is de ervaring een grote hulp voor hun verdere carrière. 

Tot slot is de samenwerking tussen de gemeente Erpe-Mere, Lede en Haaltert een meerwaarde.  De samenwerking stimuleert elkaar om te blijven investeren in de bestrijding van kinderarmoede.