Hoe wil de politiek de komende 6 jaar armoede aanpakken?

Op ons politiek debat van 20 september hebben de politieke partijen een prioritaire armoedebestrijdingsmaatregel voorgesteld waar ze de komende 6 jaar werk willen van maken. Volgen jullie mee de uitvoering van hun maatregel op? We bedanken de politieke partijen en het talrijke aanwezige publiek voor hun betrokkenheid. Lees zeker ook wat mensen in armoede belangrijk vinden. Laat ons samen armoede stoppen!

Internet is een basisbehoefte en toch heeft niet iedereen er toegang toe. L.E.F. wil de digitale kloof aanpakken door een gratis gemeentelijk WIFI netwerk uit te bouwen.  Op publieke plaatsen krijgen inwoners gratis toegang tot internet.

Op dit moment is er op het administratief centrum een aparte ingang voor het Sociaal Huis met aparte loketten. N-VA wil de drempel naar het aanbod van het OCMW verlagen door te werken met één enkele ingang met gezamenlijke loketten.   

Tot zolang er onvoldoende sociale huurwoningen zijn in Erpe-Mere wil Sp.a Groen een aanvullende huursubsidie invoeren voor inwoners die op de wachtlijst staan. Iedereen heeft recht op een menswaardig leven met een warm dak boven het hoofd.

CD&V wil een voorstel uitwerken waarbij er aanvullende steun wordt toegekend aan de hand van het REMI systeem (referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen) systeem.  Maandelijks kan zo het inkomen van de cliënten bijgepast worden tot een menswaardig inkomen.

STERK! wil een centrum voor persoonlijke begeleiding voor mensen in armoede invoeren waar mensen los van de hulpverlening en OCMW terecht kunnen met hun vragen en zo op een laagdrempelige manier te weten komen waar ze recht op hebben.  Indien nodig kan het centrum ook ondersteunen in het verzilveren van die rechten. Nu ervaren mensen te veel drempels om de stap te zetten naar het OCMW.

Open VLD wil werk maken van een brugfiguur op school en daarbuiten. Een brugfiguur staat aan de schoolpoort en probeert een band op te bouwen met ouders die minder contact hebben met de school.   

Meer info : https://samenarmoedestoppen.org/lokaal-sociaal/

Wat zegt de Wetenschap? 

 

Politiek debat donderdag 20 september

In oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen…
Hoe sociaal zijn de plannen van de politieke partijen?

KOM NAAR ONS POLITIEK DEBAT LOKAAL SOCIAAL BELEID
Onthaal : 19u – start : 19u30, Kloosterstraat 7, Erpe-Mere

Zullen deelnemen : Hugo De Waele en Dirk De Rouck van CD&V Erpe-Mere, Van Robaeys Anja Sp.a-Groen Erpe-Mere , De Vuyst Reinold en Van Steenberge Gerda van N-VA Erpe-Mere , Olivier Mathias van L.E.F. Erpe-Mere  , Ive Callaert van Open VLD Erpe-Mere en tenslotte Janssens Reinout en De Nul Stefanie van STERK Erpe-Mere.

Onze moderator is Peter Heirman van het Netwerk tegen Armoede.

 

Armoede is een onrecht! Onze gemeente heeft de mogelijkheid dicht bij de mensen armoede te verminderen. Welk sociaal beleid willen de politieke partijen voeren rond wonen, onderwijs & opvoeding en OCMW dienstverlening? Hoe sociaal zijn hun plannen voor de komende 6 jaar? Zal hun beleid armoede echt verminderen? Mensen met armoede-ervaring geven aan welke keuzes de gemeente kan maken.

Gratis drankje als afsluiter. Jij komt toch ook?

Meer info? ga naar https://samenarmoedestoppen.org/lokaal-sociaal/