OPRICHTING VAN DE VAKBOND VAKA ½ VOOR DE HALVERING VAN DE KINDERARMOEDE

Met een aantal geëngageerde mensen hebben we donderdagochtend 23/05 van 10 tot 11 uur een ( ludieke) actie op touw gezet aan het station van Lede. We hebben een vakbond opgericht voor de halvering van de kinderarmoede : VAKA ½. We doen dit los van elke organisatie of politieke partij.

Aanleiding zijn drie elementen uit de uitzending ‘Iedereen kiest’ op VRT van donderdag 16 mei :

  • Minister Homans geeft toe dat ze er niet in geslaagd is om haar belofte om kinderarmoede te halveren waar te maken. Kinderarmoede verminderde niet.
  • Prof Carl Devos zei dat mensen in armoede (of met een laag inkomen) geen vakbond hebben om voor hen op te komen!
  • Indra De Braekeleer uit onze regio bracht haar verhaal over leven op de rand van armoede, zelfs al heeft ze als alleenstaande moeder met 3 kinderen een job. Na de sterke reportage krijgt ze individuele steun vanuit verschillende hoeken maar ze wil dat er iets gebeurt voor iedereen.

Onze actie bestaat uit de oprichting van een vakbond voor de halvering van de kinderarmoede.  Onze enige eis is : HALVERING VAN DE KINDERARMOEDE. Met een herschikking van de kinderbijslag heeft men in Canada op 10 jaar tijd de kinderarmoede gehalveerd. Dat kan ook in Vlaanderen…tijd  om moedige keuzes te maken!