Geslaagde inspiratiedag met 38 deelnemers!

Armoede kunnen we alleen samen stoppen! Op onze inspiratiedag van 16 februari hebben mensen uit de hulpverlening, beleidsmensen, medestanders, vrijwilligers met en zonder armoede-ervaring samen uitgewisseld, elkaar geïnspireerd en vanuit hun ervaring gezocht naar oplossingen om armoede in onze gemeente echt aan te pakken.

Het Volledige verslag kan je HIER lezen. Een kort overzicht :

De overheid moet op de eerste plaats energie steken in structurele oplossingen. Oplossingen die armoede echt verminderen. Oplossingen die het inkomen verhogen voor een grote groep kwetsbare mensen. We denken dan aan het verhogen van de te lage inkomens bv. leefloon tot een menswaardig inkomen, aan meer betaalbare sociale woningen en het automatisch toekennen van rechten.

Wonen kreeg veel aandacht. Er zijn te grote wachtlijsten. Er moeten meer sociale woningen komen via de verhuurmaatschappij en het sociaal verhuurkantoor. Zolang er onvoldoende sociale woningen zijn, kan de gemeente een huursubsidie voorzien voor mensen die wonen in Erpe-Mere en op de wachtlijst staan. Er moeten ook meer controles komen op de kwaliteit van de woningen.

Investeren in het welzijn van mensen in armoede kwam ruim aan bod.   Er is nood aan een meer verbindende aanpak waarbij de verschillende hulpverleners samen met het gezin op weg gaan.  Werken met een gezinscoach of een betere samenwerking tussen Sociaal Huis, CAW en mutualiteiten (Geïntegreerd Breed Onthaal) zijn mogelijke pistes. Er moeten inspanningen komen om de drempel naar het Sociaal Huis verder te verlagen.  De hulpverlening kan zelf stappen zetten naar mensen in armoede door systematische huisbezoeken bij cliënten of door actief kwetsbare groepen te gaan benaderen. 

Een andere grote uitdaging in onze gemeente is mensen in armoede meer bereiken.  Er moeten meer ontmoetingsplekken komen waar er op een losse manier gepraat kan worden en waar op een respectvolle manier met elkaar wordt omgegaan.  Op die plekken kan er gewerkt worden aan de eerste belangrijke stap: vertrouwen opbouwen.  Concreet denken we aan een sociale kruidenier, sociaal restaurant, ontmoetingsruimte  waar mensen samen dingen doen (spelnamiddag, knutselen, EHBO,…).  Het is belangrijk dat de hulpverlening naar die plaatsen gaat waar mensen in armoede gemakkelijker over de vloer komen.

Mensen met armoede-ervaring spelen een belangrijke rol in de armoedebestrijding. Samenwerken met mensen in armoede, werken vanuit hun krachten en talenten zijn essentieel om mensen terug een menswaardig leven te geven.

We hopen dat deze pistes worden meegenomen in de opmaak van het nieuwe sociaal beleidsplan van Erpe-Mere. Aangezien het succes en het enthousiasme van de deelnemers zullen we in de toekomst onze inspiratiedagen zeker herhalen!

Aan alle deelnemers een dikke merci voor hun betrokkenheid en waardevolle bijdrage!

‘Klokhuis’ groenten en fruit 9/02

Zaterdag 9 februari is er ons ‘Klokhuis’ groenten -en fruitverkoop van 10u tot 13u in ons lokaal.  Er is tijd voor een babbel en er is zitdag van het Sociaal Huis en gratis juridisch advies.  Mensen die nog papieren moeten bezorgen aan het Sociaal Huis voor de verlenging van hun uitpas aan kansentarief kunnen die zeker meebrengen.  We nodigen je ook uit deel te nemen aan onze grote bevraging (een vragenlijst rond onze werking).

Heb je vervoer nodig? sms naar 0479944271.  Ter info : groenten -en fruit worden enkel aan huis gebracht in geval van ziekte.

Wat kan je zaterdag kopen?
Appelsienen
Bananen
Kiwi’s 
Bloemkool
Witloof
Wortelen   

Alvast van harte welkom!   
Koen

Laagste drempel award 2018

Jaarlijks reikt onze vereniging een ‘laagste drempel award’ uit aan de organisatie die het meest inspanningen doet om hun aanbod toegankelijk te maken voor mensen in armoede.  Na een bevraging binnen de oudergroep van Welzijnsschakel Ommekeer, Welzijnsschakel Lede en bij onze leden kwam het ‘spreekuur opvoedingsondersteuning’ van het Huis van het Kind van Erpe-Mere & Lede als winnaar uit de bus. 

Waarom krijgt het ‘spreekuur opvoedingsondersteuning’ deze prijs?

Het spreekuur opvoedingsondersteuning doet inspanningen om laagdrempelig te werken.  Het spreekuur is gratis en er wordt geen dossier opgemaakt, wat zorgt voor een veilig gevoel.  Tineke, de opvoedingsondersteuner, zet zelf stappen naar de ouders door aanwezig te zijn op onze ontmoetingsmomenten en andere laagdrempelige activiteiten.   Er werden ook samen al verschillende toegankelijke infomomenten rond opvoeding georganiseerd. Zo kunnen mensen een ‘gezicht’ kleven op de ondersteuning en is er kans tot een persoonlijk gesprek.

Armoede zorgt voor chronische stress en dat weegt op de ouders en de kinderen.  De stap zetten naar hulp is voor iedereen moeilijk, zeker voor kwetsbare ouders die vaak vanuit hun continue ervaring van uitsluiting wantrouwig staan tegenover de hulpverlening.

Via sms of een telefoongesprek wordt er nog eens herinnerd kort voor de afspraak wat de toegankelijkheid verhoogt.  Het spreekuur voor kwetsbare ouders woonachtig in Lede kan doorgaan in een lokaal in Lede, wat deels het probleem van vervoer kan opvangen.

Verschillende ouders uit onze groep hebben al gebruik gemaakt van de opvoedingsondersteuning en geven aan dat er een goede ’klik’ is.  Ouders voelen zich au serieus genomen, er wordt naar hun verhaal geluisterd, er is respect voor hun situatie.  Er wordt samen gezocht naar kleine stappen die een verschil kunnen maken en er wordt op een goede manier doorverwezen. De opvoedingsondersteuner kan ook een brugfiguur zijn naar de school toe, op vraag van de ouders.

Dit is de enige plek waar kwetsbare ouders met hun vragen rond de kinderen en opvoeding terecht kunnen in onze gemeente en dit initiatief heeft voor ons bewezen dat het werkt!   We doen met het uitreiken van deze prijs dan ook meteen een warme oproep aan het gemeentebestuur van Erpe-Mere en Lede om het aanbod uit te breiden via een halftijdse tewerkstelling van de opvoedingsondersteuner. 

In naam van de leden van Welzijnsschakel Lede en Welzijnsschakel Ommekeer willen we het Huis van het Kind proficiat wensen met deze award.