‘NIET MET GROTE WOORDEN’

Dinsdag 4 december, Zaal Intermezzo, Kasteeldreef 55, Lede

Dinsdag 11 december, Sint-Annazaal, Bambruggedorp 44, Bambrugge

RESERVEER HIER JE KAARTEN

Deuren : 19u30, start 20u

Ingang : €10 —kansentarief : 1€50 – Drankje inbegrepen!          

Mensen van Welzijnsschakel Kras uit Gent maakten een schitterende voorstelling met zang, verhalen, dans en poëzie geïnspireerd door hun eigen  levensverhaal. Daarnaast willen we onderwijs en armoede in eigen streek onder de aandacht brengen met kleine gedichten. Maak kennis met de onderwijswerking van Ommekeer en Welzijnsschakel Lede. 

In teken van de campagne van Samen tegen Armoede ‘ 1 op 5 loopt school in de buitenbaan’.


Kaarten zijn te reserveren / verkrijgen bij de volgende verenigingen en organisaties :

Telefonisch bestellen kan via Welzijnszorg : 09 269 23 40

Lede & Haaltert :

Femma Lede : hildeke.degendt@skynet.be

KVLV Lede : monique.dhondt2@telenet.be

Landelijke Gilde Lede : evert.vermoesen@telenet.be

PC Ariadne : rik.de.coninck@fracarita.org

Welzijnsschakel Lede : schraepen.christina@hotmail.com

Welzijnsschakel ‘T Klikt Haaltert:  carolinemathys_35@hotmail.com

Welzijnszorg : gent@welzijnszorg.be

Erpe-Mere :

Parochie Erpe-Mere : demaere-coppens@hotmail.com

KWB Mere : william.deneef@gmail.com

Vzw Miejer en Miejer : maxine_meuleman@hotmail.com

Gezinsbond Erpe : gezinsbonderpe@gmail.com

Gezinsbond Aaigem : alix@aaigem.be

Gezinsbond Mere : info@gezinsbond-mere.be

Okra Mere : liliane.slagmulder1@telenet.be

Hoe wil de politiek de komende 6 jaar armoede aanpakken?

Op ons politiek debat van 20 september hebben de politieke partijen een prioritaire armoedebestrijdingsmaatregel voorgesteld waar ze de komende 6 jaar werk willen van maken. Volgen jullie mee de uitvoering van hun maatregel op? We bedanken de politieke partijen en het talrijke aanwezige publiek voor hun betrokkenheid. Lees zeker ook wat mensen in armoede belangrijk vinden. Laat ons samen armoede stoppen!

Internet is een basisbehoefte en toch heeft niet iedereen er toegang toe. L.E.F. wil de digitale kloof aanpakken door een gratis gemeentelijk WIFI netwerk uit te bouwen.  Op publieke plaatsen krijgen inwoners gratis toegang tot internet.

Op dit moment is er op het administratief centrum een aparte ingang voor het Sociaal Huis met aparte loketten. N-VA wil de drempel naar het aanbod van het OCMW verlagen door te werken met één enkele ingang met gezamenlijke loketten.   

Tot zolang er onvoldoende sociale huurwoningen zijn in Erpe-Mere wil Sp.a Groen een aanvullende huursubsidie invoeren voor inwoners die op de wachtlijst staan. Iedereen heeft recht op een menswaardig leven met een warm dak boven het hoofd.

CD&V wil een voorstel uitwerken waarbij er aanvullende steun wordt toegekend aan de hand van het REMI systeem (referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen) systeem.  Maandelijks kan zo het inkomen van de cliënten bijgepast worden tot een menswaardig inkomen.

STERK! wil een centrum voor persoonlijke begeleiding voor mensen in armoede invoeren waar mensen los van de hulpverlening en OCMW terecht kunnen met hun vragen en zo op een laagdrempelige manier te weten komen waar ze recht op hebben.  Indien nodig kan het centrum ook ondersteunen in het verzilveren van die rechten. Nu ervaren mensen te veel drempels om de stap te zetten naar het OCMW.

Open VLD wil werk maken van een brugfiguur op school en daarbuiten. Een brugfiguur staat aan de schoolpoort en probeert een band op te bouwen met ouders die minder contact hebben met de school.   

Meer info : https://samenarmoedestoppen.org/lokaal-sociaal/

Wat zegt de Wetenschap? 

 

Politiek debat donderdag 20 september

In oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen…
Hoe sociaal zijn de plannen van de politieke partijen?

KOM NAAR ONS POLITIEK DEBAT LOKAAL SOCIAAL BELEID
Onthaal : 19u – start : 19u30, Kloosterstraat 7, Erpe-Mere

Zullen deelnemen : Hugo De Waele en Dirk De Rouck van CD&V Erpe-Mere, Van Robaeys Anja Sp.a-Groen Erpe-Mere , De Vuyst Reinold en Van Steenberge Gerda van N-VA Erpe-Mere , Olivier Mathias van L.E.F. Erpe-Mere  , Ive Callaert van Open VLD Erpe-Mere en tenslotte Janssens Reinout en De Nul Stefanie van STERK Erpe-Mere.

Onze moderator is Peter Heirman van het Netwerk tegen Armoede.

 

Armoede is een onrecht! Onze gemeente heeft de mogelijkheid dicht bij de mensen armoede te verminderen. Welk sociaal beleid willen de politieke partijen voeren rond wonen, onderwijs & opvoeding en OCMW dienstverlening? Hoe sociaal zijn hun plannen voor de komende 6 jaar? Zal hun beleid armoede echt verminderen? Mensen met armoede-ervaring geven aan welke keuzes de gemeente kan maken.

Gratis drankje als afsluiter. Jij komt toch ook?

Meer info? ga naar https://samenarmoedestoppen.org/lokaal-sociaal/

 

#lokaalsociaal: onderwijs en opvoeding

Ik wil dat mijn kinderen het beter hebben dan ik!

Dag Yousef en Kathleen, kan je je even voorstellen?

Ik ben Yousef en ik ben een erkende vluchteling. Ik woon met mijn dochter van 11 jaar in Erpe-Mere. De rest van mijn familie heb ik moeten achterlaten in Palestina.

Ik ben Kathleen, ik ben een alleenstaande moeder met twee kinderen. Een dochter in de lagere school en een zoon in het secundair.

Kathleen, hoe belangrijk is onderwijs voor jou?

Dat mijn twee kinderen goed mee kunnen op school en een diploma behalen is voor mij heel belangrijk. Een diploma geeft hen meer kansen voor de toekomst.  Ik wil dat mijn kinderen het beter hebben dan ik.

Vangen jullie bij de ouders signalen op van ervaringen met onbetaalde facturen op school?

Als je met te weinig moet rondkomen dan zijn de schoolkosten in de secundaire school een zware dobber. Het aankopen van boeken, materiaal of meerdaagse uitstappen vragen een groot deel van ons budget. Ouders moet vaak zelf de stap zetten voor gespreide betaling en dat is niet voor iedereen evident.

We zien dat sommige scholen sneller dreigen met incassobureaus en/of deurwaarders en dat maakt dat ouders nog meer wegblijven van school. We begrijpen dat scholen dat geld nodig hebben maar we moeten voorkomen dat uiteindelijk het kind  minder kansen krijgt op school.  Het is vooral belangrijk dat de school betaalbaar blijft voor iedereen en dat ouders persoonlijk worden aangesproken bij problemen met betaling. Sommige scholen doen op dat vlak ook echt inspanningen…

Kathleen, wat kan de gemeente/OCMW doen voor een betaalbaar onderwijs?

Het OCMW doet al inspanningen om samen met de scholen kritisch te kijken naar de kosten op school. Er is ook de UiTPAS die tussenkomt in de kosten van de schooluitstappen, maar er zijn toch nog grote uitdagingen. Het OCMW zou een uniforme tussenkomst kunnen geven voor de aankoop van boeken voor gezinnen in armoede.  We zien in sommige scholen dat bij ouders die hun facturen niet kunnen betalen, de kinderen niet meer warm kunnen eten op school.  Als een gezin in een crisissituatie zit, dan is die warme maaltijd juist van groot belang.  Het OCMW zou de scholen een noodbudget kunnen geven voor het opvangen van dit probleem. In sommige gemeenten, bv. Oudenaarde, bestaat er een sociaal tarief voor warme maaltijden op school gefinancierd vanuit de gemeente/OCMW. Zulke zaken zouden toch ook bij ons kunnen?

Yousef, computer en internet zijn niet meer weg te denken op school? Is dat voor iedereen toegankelijk?

Computer en internet worden bijna dagelijks gebruikt op school en dat is een normale evolutie.  Zeker in de secundaire school gaat alles via ‘smartschool’. Alleen is dat voor mensen in armoede niet altijd toegankelijk. Een goede computer en internet zijn duur en je hebt niet altijd de kennis om goed met een computer te werken. De gemeente en de scholen organiseren ieder jaar een kleine computercursus voor ouders, maar er is meer mogelijk.   Waarom wordt er niet samengewerkt met bv. Leerpunt die uitgebreide cursussen geven op maat?

Yousef, wat is voor jou de grootste nood als anderstalige nieuwkomer in Erpe-Mere?

Ik ben Erpe-Mere dankbaar dat ik hier kan wonen samen met mijn dochter en dat we hier een nieuw leven mogen opbouwen.  De grootste nood  is meer sociaal contact hebben met de inwoners  en zo meer Nederlands leren. Ik heb zelf al een facebookpagina ‘Praat Nederlands met mij!’ opgericht. Samen met anderstalige vrienden en Belgen communiceren we in het Nederlands via facebook.  We zouden graag meer contact hebben met mensen, elkaar leren kennen en zelf vrijwilligerswerk willen doen.  Dat is de beste manier om de  taal te leren en vooruit de geraken.  Kan de gemeente ons daarbij steunen? Bv. door een babbeloniëgroep op te richten zoals in andere gemeenten?

Kathleen, ken je het Huis van het Kind?

Voor mijn puberende zoon ben ik al eens langs- geweest bij de psychologe.  Het spreekuur is gratis en er wordt geluisterd naar je verhaal. Er zouden meer ouders gebruik moeten van maken. Hulp zoeken en praten over je problemen is natuurlijk een grote stap die niet iedereen even gemakkelijk zet.

Er bestaat nu ook gratis studieondersteuning aan huis.  Dat zou voor mijn gezin een grote hulp zijn, want als alleenstaande moeder met al mijn dagelijkse zorgen en problemen kan ik die ondersteuning zeker gebruiken.


Wat kan het lokaal sociaal beleid doen? 

Volgende vragen werden voorgelegd aan de verschillende politieke partijen van Erpe-Mere:

Het Huis van het Kind investeert in een toegankelijk aanbod voor mensen in armoede via de Katrolwerking (huiswerk -en opvoedingsondersteuning aan huis) en spreekuur opvoedingsondersteuning.  Welke acties kan het Huis van het Kind nog nemen om meer mensen in armoede over de vloer te krijgen?

Het gratis spreekuur opvoedingsondersteuning is succesvol. Momenteel is er een psychologe vrijgesteld voor 7 werkuren per week (voor zowel de inwoners uit Erpe-Mere en Lede) voor de opvoedingsondersteuning, zijn jullie voorstander van een uitbreiding van de spreekuren?

De gemeente heeft een taalcoach (7 uur/week) aangeworven om anderstalige kinderen en ouders in de scholen van Erpe-Mere te ondersteunen. Dit is een positief initiatief. Om voldoende kansen te creëren zijn wij voorstander van een uitbreiding  tot 21 uur/week. Zijn jullie voorstander van een uitbreiding van de ondersteuning van de taalcoach?  

Babbeloniëgroep : Anderstaligen in onze vereniging geven aan dat ze weinig sociaal contact hebben met de lokale bevolking en zo onvoldoende Nederlands kunnen leren.  Vormingplus organiseert babbeloniëgroepen waar anderstaligen en Nederlandstaligen in groepjes praten over alledaagse onderwerpen, samen op stap gaan, een organisatie bezoeken of samen koken. . Zijn jullie voorstander van de opstart van een babbeloniëgroep door het gemeentebestuur/OCMW?

Leerpunt (Centrum voor Basiseducatie) geeft de mogelijkheid aan volwassenen basisvaardigheden aan te leren, op te frissen en te versterken. Heel wat van onze kwetsbare ouders geven aan dat ze niet mee kunnen in de digitale wereld. Communicatie met de school of onlinebanking zijn niet evident. Zijn jullie voorstander van een samenwerking met Leerpunt voor de uitbouw van een lokaal aanbod voor volwassenen?

Slechts 40% (Oost-Vlaanderen 76%) van de opvangplaatsen voor kinderen tussen 0-3 jaar werken met een inkomenstarief. Er is weinig sociale kinderopvang in onze gemeente. Mensen in armoede maken ook weinig gebruik van kinderopvang. Wat kan de gemeente doen om kinderopvang toegankelijker te maken voor gezinnen in armoede?

LEES OOK : #LOKAALSOCIAAL : WONEN

#Lokaalsociaal : betaalbaar wonen

Maria vertelt haar verhaal : ‘De enige ruimte die ik wat kan opwarmen is onze living!’

Door een tekort aan sociale woningen komen mensen in armoede vaak terecht in een dure huurwoning van slechte kwaliteit. We laten een moeder aan het woord:

Kan je je even voorstellen?

Mijn naam is Maria en ik ben een alleenstaande mama met 4 kinderen en ik woon in Erpe-Mere.

Hoe ben je in Erpe-Mere terecht gekomen?

Omdat we op wachtlijsten stonden voor een sociale woning zijn we per toeval 10 jaar geleden komen wonen in een privé woning in Erpe-Mere.

Hoeveel huur betaal je?

Ik betaal 647 euro huur.  Ik heb een inkomen van iets meer dan 1400 euro.  Bijna de helft van mijn inkomen gaat naar de huur. Als ik daar mijn vaste kosten bij tel, blijft er weinig over om van te leven.  Als ik extra facturen krijg van de school of bv. belastingen, kom ik niet rond en wordt het heel moeilijk.

Is je huis goed geïsoleerd?

Ons huis is slecht geïsoleerd. We hebben één dubbel raam in de living, de rest van de ramen zijn enkel glas.  Ik krijg mijn woning, zeker als het vriest, niet warm genoeg.   Er zijn ook vochtproblemen in een slaapkamer. Ik denk dat er een waterlek is via het dak.

Hoe zit het met de verwarming?

Ik verwarm enkel onze living met een houtstoof.  Een van mijn grote werken is zorgen voor voldoende droog hout.  Gelukkig heb een remorque en kan ik hier en daar houtafval ophalen. Er is ook een mazoutkachel in de living, maar die kan ik niet gebruiken.  Ik heb een schoorsteenveger laten komen, maar die weigerde de schoorsteen te kuisen omdat er gevaar voor instorting zou zijn. Ik heb ook nog een klein elektrisch vuurtje om de kou uit de badkamer te houden.  Als we ons willen wassen, moeten we steeds door een ijskoude tussenruimte, een soort veranda met golfplaten.

Zijn er nog problemen ?

Er is ook een probleem met de elektriciteit. Als ik apparaten combineer bv. de ketel voor het warme water met de verwarming in de badkamer of de wasmachine met de droogkast valt de elektriciteit uit.

Heb je de verhuurder aangesproken over die problemen?

Toen we hier 10 jaar geleden zijn komen wonen in deze woning heeft de verhuurder de buitenramen laten verven en werd er een gebarsten raam vervangen.  Sindsdien is er niets meer gebeurd.  De verhuurder, een oude man, was op de hoogte van de problemen maar het bleef altijd stil.   Ik betaal altijd consequent mijn huur, daar is er geen probleem.

Welke invloed heeft je slechte woonst op het leven?

In de koude wintermaanden leven we met ze’n vijven continue in de living en dat geeft stress. Het is ook niet goed voor de gezondheid van de kinderen.  Laat staan dat er voldoende rust is voor het maken van het  huiswerk.  Er gaat ook veel energie naar het zoeken naar hout.

Ondertussen staat je woning te koop?

De eigenaar is gestorven en de kinderen willen verkopen.  Ik sta op de wachtlijst voor een sociale woning.  Die onzekerheid maakt de kinderen en ik zenuwachtig.  Mijn kinderen gaan hier naar school, hebben hun vrienden, gaan naar de voetbal.  Ik hoop dat ik een sociale woning zal krijgen in Erpe-Mere.  Ondertussen hoop ik dat de woning niet te snel zal verkocht worden en dat we hier nog een tijdje kunnen blijven. Het is voor ons heel moeilijk een betaalbare privé woning van een degelijke kwaliteit  te vinden in Erpe-Mere. We leven met een onzekere toekomst…


Wat kan het lokaal sociaal beleid doen? 

Volgende vragen werden voorgelegd aan de verschillende politieke partijen van Erpe-Mere.  Volgende nieuwsbrief brengen we hun antwoord.

MEER SOCIALE WONINGEN

Ondanks de inspanningen zal onze gemeente het minimum sociaal objectief voor 350 sociale woningen niet halen. Welke concrete maatregelen moeten er genomen worden om alsnog een inhaalbeweging te maken? Welke stappen moet de gemeente    nemen om voorbij het vooropgestelde minimum te geraken?

Het aantal woningen die verhuurd wordt via het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Oost-Vlaanderen beperkt zich tot 7 woningen in 2017 (bron: provincie.incijfers.be).  Welke rol moet de gemeente in de toekomst opnemen in de sensibilisering en bekendmaking  van het SVK bij verhuurders?

MINDER DISCRIMINATIE OP DE HUURMARKT

Soms worden mensen een woning geweigerd omwille van hun inkomen, gezinsgrootte, etnische afkomst.

Discriminatie vormt nog steeds een probleem op onze huurmarkt. Mensen worden niet teruggebeld, afgewezen met uitvluchten of de telefoon wordt gewoon neergelegd. Ook de gemeente kan een rol spelen in een daadkrachtig antidiscriminatiebeleid. Welke inspanningen kan het gemeentebestuur doen rond antidiscriminatie?