samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

2015: ” Inleefweek armoede”

inleefweek1

Leef een week met een beperkt budget. Ga je mee de uitdaging aan? Wie deelneemt, gaat akkoord om zeven dagen met een weekbudget van een persoon in armoede te leven.

Onmogelijk? Teveel gevraagd? Nochtans leeft 1 op 10 inwoners in Vlaanderen  in armoede. Ze knokken elke dag om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.

STARTMOMENT :

De inleefweek gaat van start met een ontmoetingsmoment. We geven je graag uitleg over hoe alles concreet zal verlopen en welke de spelregels zijn.  Tijdens de week is het mogelijk om via facebook of onze website ervaringen bij te houden en uit te wisselen met andere deelnemers.

Het materiaal voor de inleefweek : uitnodiging inleefweek –  inleefregels –  dagelijkse brieven met situaties en tips  –  dagboek

Van harte welkom op het startmoment van onze inleefweek armoede!

DSCN8857De mensen hier aanwezig zijn een mix van beleidsmakers, hulpverleners, OCMW-raadsleden, geëngageerde vrijwilligers en wakkere burgers. Voor de meesten van ons is het moeilijk verstaanbaar dat in een van de rijkste regio’s van de wereld,  meer dan 1 op 10 van de inwoners in armoede leeft. En dit cijfer blijft al jaren hardnekkig min of meer hetzelfde.

We hebben toch goede sociale voorzieningen? Er staan toch duizenden vacatures open bij de VDAB? Het maakt ons misschien ook wel bang… wat als ik morgen mijn job verlies of zwaar ziek wordt? Ondanks onze sociale bescherming ervaren we ook in onze groep dat mensen op invaliditeit, werklozen, gepensioneerden, alleenstaande ouders met kinderen in de armoede terecht komen.

Een grote hap van het budget van onze gezinnen met een te laag inkomen gaat naar de huur van een privé woning. 100.000 gezinnen staan geduldig op een wachtlijst voor een sociale woning. De kloof tussen de laaggeschoolden en hooggeschoolden die werken wordt steeds groter (werkzaamheidsgraad 45% -85%). Ook in onze groep zien we dat heel wat mensen aan het werk zijn, maar er is een tekort aan volwaardige jobs voor mensen in armoede. Interimjobs, ondermaats en slecht betaald werk halen mensen niet uit de armoede.

DSCN8876Als je langdurig moet leven met te weinig is het dan ook niet verwonderlijk dat je uiteindelijk schulden begint te maken. Het aantal gezinnen met een collectieve schuldenregeling stijgt jaar na jaar. In 2014 stond de teller op bijna 100.000 gezinnen in België. In het nieuws horen we vaak dat de kinderarmoede toe neemt! 1 op 10 van onze kinderen groeit op in armoede. Je afkomst die je toekomst gaat bepalen, moeilijk te geloven en toch gebeurt het nog steeds bij ons en meer dan we denken.

Armoede wordt veel in de mond genomen, maar het beleid ligt niet echt wakker van het probleem. Ondertussen weten we dat de armste gezinnen het met 525 euro per jaar minder zullen moeten doen door de besparingen. Deze droge cijfers doen de wenkbrauwen fronsen, maar zijn afstandelijk en vaak snel verteert. Maar achter die cijfers leven in jouw buurt, jouw straat, gezinnen in een dagelijkse realiteit van armoede. Vaak weggestoken, elk met hun eigen verhaal.

Voor de meesten van ons is armoede “een ver van ons bed show”. Geef toe, hoeveel van ons hebben een persoonlijke relatie met een gezin in armoede? We leven in twee aparte werelden, toch hebben we vaak een uitgesproken mening over mensen in armoede. We steken vaak bewust of onbewust mensen in armoede in het vakje van “de profiteurs”, “zij die niet willen werken”, “zij die niet met geld kunnen omgaan”,…

DSCN8892Zoals je misschien een beetje zult voelen de komende week, zorgt een te laag inkomen er voor dat je zelf opsluit, je komt minder en minder buiten. Naar buiten komen kost geld. Als je dan toch buiten komt voel je blikken die zorgen voor schaamte en schuld. Dan zwijgen we nog over de stress de armoede dagelijks geeft.  De uitsluiting, het gevoel dat je niet meer telt in onze samenleving, doet veel meer pijn dan geen geld hebben,…

Die dagelijkse uitsluiting willen we met deze inleefweek een stukje bloot leggen. We gaan ons deze week “inleven in armoede”, niet “leven in armoede”…  Je kiest er voor een week te leven met een beperkt inkomen. Die keuze hebben mensen in armoede niet! Voor hen is armoede een dagelijkse realiteit vaak al van in de kindertijd. Dat gevoel kan je in één week onmogelijk ervaren. Deze inleefweek is een kans om met je gezin of als persoon stil te staan rond armoede.

We hopen dat deze ervaring bij jou zal leiden tot een andere kijk,  minder wij/zij denken, kortom zal leiden tot minder uitsluiting in onze gemeente.  

Oprecht bedankt dat je deze uitdaging wil aan gaan!  Lees de ervaringen van de deelnemers op onze blog

SLOTMOMENT :

Tijdens het slotmoment bundelen we graag al onze ervaringen.  We gaan er ook in gesprek met mensen die dagelijks in armoede leven en beleidsmensen die armoede lokaal kunnen aanpakken. Mensen die niet hebben deelgenomen aan de inleefweek zijn uiteraard ook van harte welkom!

DSCN8961De uitwisselingstafels hebben ongetwijfeld gezorgd voor boeiende gesprekken.   Het probleem aan de wortel aanpakken kan enkel door het inkomen te verhogen.

Samen met het Netwerk tegen Armoede en nog vele andere armoedeorganisaties strijden we al jaren voor het optrekken van de laagste inkomens tot aan de armoedegrens.  Ook de OCMW’S en gemeenten zijn voorstander.   Onze regering heeft de laagste inkomens een beetje opgetrokken maar door de  besparingen zien de armste gezinnen hun inkomen nog verder dalen. De kosten van de huur, brandstof, water, energie, onderwijs, kinderopvang, zorg, remgeld voor de specialist,… stijgen.  Alle mensen in armoede gaan er op achteruit.  De regering beloofd mensen in armoede bij de besparingen te ontzien, maar de armste gezinnen zullen het dit jaar met 525 euro minder moeten doen.  525 euro niet veel geld? Iedereen die deze week geleefd heeft met 60 euro zal er wellicht anders over denken.

DSCN8958Er zijn veel te weinig volwaardige jobs voor laag –of kortgeschoolden.  Door een grotere lastenverlaging op de laagste lonen kunnen er meer volwaardige jobs komen. Een grote hap van het budget van onze gezinnen in armoede gaat naar de huur van een privé woning. 100.000 gezinnen staan geduldig op een wachtlijst voor een sociale woning. Hier in onze gemeente kan werk gemaakt worden van meer sociale woningen vooral via het sociaal verhuurkantoor.

Maar wat kunnen we  nog meer doen hier in Erpe-Mere ?  We maken een verslag op van de uitwisselingstafels. De ervaringen en de voorstellen bezorgen we jullie terug en bezorgen we natuurlijk ook aan het gemeentebestuur en OCMW. Het is nu aan de gemeente en OCMW om de koe bij de horens te vatten.  Armoede wordt al te gemakkelijk in de mond genomen, laat ons tot concrete stappen komen die mensen in armoede echte kansen geven voor een betere toekomst en laat ons vooral vertrekken vanuit de ervaringen van de experten.  En dat zijn voor alle duidelijkheid de mensen die dag na dag armoede aan de lijve ondervinden.

Als slot willen we de deelnemers van de inleefweek bedanken.  Ze krijgen elk van ons een spaarvarken want leven in armoede is dagelijks rekenen, tellen, aan de kant leggen,…

Verslag van het slotmoment (pdf)

inleefweek2