Het basisonderwijs kraakt!

Met Ommekeer willen we samen met de scholen werk maken van een toegankelijk onderwijs voor kinderen uit gezinnen in armoede.

Uit de reportage van Pano blijkt dat in het lager onderwijs een grote groep kinderen zorgnoden hebben of geen Nederlands als thuistaal hebben. De klas in het lager onderwijs is heel divers en leerkrachten geven aan dat ze niet de instrumenten of tijd hebben om om te gaan met kansarmoede, zorgnoden (o.a. door M-decreet) of een andere taal. De leerkrachten en directie in de reportage doen een oproep voor meer personeel (met twee voor de klas) en meer ondersteuning. Onderwijs is te belangrijk voor de toekomst van alle kinderen… hier moet werk van gemaakt worden!

BEKIJK de Pano reportage

pano