acties 17 oktober

17 oktober,Werelddag van Verzet tegen Armoede

Print

17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, geeft geen reden tot vieren. De armoedecijfers schieten in het rood, in Vlaanderen en in België. De vele besparingsmaatregelen, zowel lokaal, op Vlaams als federaal niveau, treffen mensen in armoede bijzonder hard. Het Netwerktegen Armoede pakt aan de vooravond van 17 oktober uit met 4 concrete voorstellen om het tij te keren:

–          Breng de uitkeringen en vervangingsinkomens boven de armoedegrens, met bijkomend een compensatie van het koopkrachtverlies door besparingen (indexsprong, tariefverhogingen, hogere btw op elektriciteit, …)

–          Behoud de gratis kwh voor elektriciteit voor mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (die gratis hoeveelheid werd afgeschaft voor iedereen, ook voor gezinnen met een laag inkomen)

–          Lastenverlaging veel gerichter inzetten op laagste lonen. Zo creëer je veel meer banen en maak je de arbeidsmarkt toegankelijker voor langdurig werkzoekenden en laaggeschoolden

–          Potentiële huurwoningen versneld op de markt brengen via sociale verhuurkantoren. Zo komt er zuurstof op de woningmarkt

Sinds 1 oktober is de indexsprong voor mensen met een uitkering een feit, een fors koopkrachtverlies voor mensen die nu al hun basisbehoeften (voeding, energie, huur, doktersbezoek, schoolkosten, …) niet gefinancierd krijgen. Zij krijgen geen fiscale compensatie, nu niet en later niet. Mensen met een leefloon zien hun uitkering weliswaar met 2 % stijgen, maar die stijging gaat volledig verloren aan prijsstijgingen (elektriciteit, water, bus, zorgverzekering, kinderopvang, …)

Pensioenen en uitkeringen onder druk

De minimumpensioenen zijn verhoogd, maar de toegang daartoe is door deze regering aanzienlijk beperkt, onder andere door de beperking van de gelijkgestelde periodes en strengere loopbaanvoorwaarden. Ziekte- en invaliditeitsuitkeringen werden ‘herberekend’. Bovendien driegen chronisch zieken 10 % van hun uitkering te verliezen als ze geen aangepaste job vinden. Om dezelfde reden zullen veel gepensioneerden hun inkomen zien zakken tot dat minimumpensioen. Wie het minimumpensioen misloopt, valt terug op de inkomensgarantie voor ouderen, wat veel lager ligt. Voor invaliden en werkzoekenden is er niets voorzien. Zij blijven op hun lage uitkering, maar krijgen wel alle prijsstijgingen te slikken.

Daarbovenop hebben in het voorbije jaar duizenden mensen hun uitkering zien zakken (vb. igu, inkomensgarantie-uitkering, bijpassing op loon voor wie onvrijwillig deeltijds werkt, vaak alleenstaande moeders) of hun uitkering simpelweg zien verdwijnen (inschakelingsuitkering). De besparingen schrappen mensen uit de statistieken, maar leveren vooralsnog geen jobs op. De werkzaamheidsgraad is het voorbije jaar zelfs gedaald.

Leven wordt duurder

Op Vlaams niveau zijn tal van tarieven duurder geworden, in de eerste plaats voor de laagste inkomens: van de zorgverzekering over de kinderopvang tot energie en mobiliteit. Ondertussen is het groeiritme voor sociale woningen verder vertraagd en blijven huursubsidies beperkt tot een zeer kleine groep huurders op de private markt.

“Hoog tijd om te investeren in mensen in armoede”, vindt coördinator Frederic Vanhauwaert. “Op federaal niveau moet de regering dringend werk maken van haar belofte om de uitkeringen op te trekken tot boven de Europese armoedegrens. Een eerste stap is al gezet, maar helaas doet de indexsprong en de afschaffing van tal van voordelen en tegemoetkomingen die inspanningen te niet. Ook moeten er dringend volwaardige jobs voor laag- en kortgeschoolden gecreëerd worden, bijvoorbeeld via gerichte lastenverlagingen. Op Vlaams niveau roepen we minister Homans op om een deel van de 300.000 nog beschikbare woongelegenheden (leegstaande woningen, tweede verblijven, …) in Vlaanderen versneld op de markt te brengen via sociale verhuurkantoren. Dat biedt zuurstof aan de huisvestingsmarkt, die al jaren kampt met grote krapte. Gecombineerd met een sneller bouwritme voor sociale woningen, creëert dit oplossingen voor mensen nu geen plek vinden op de huurmarkt.. Daarnaast pleiten we ook om de gratis hoeveelheid energie voor mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming te behouden, als sociale correctie op de algemene afschaffing van deze maatregel.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.