samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

Hulp nodig?

Heb je soms het gevoel dat je er alleen voorstaat? Dat je moet kiezen tussen het betalen van de verwarming, de dokter of de schoolfactuur? Zet de stap naar Ommekeer! We staan aan jouw kant! Bij Ommekeer zijn we geen hulpverleners, maar kunnen we wel luisteren naar je verhaal. Als je dat wil, kunnen we samen de stap zetten naar het OCMW, CAW, de school, CLB,…

We organiseren voor kwetsbare mensen heel wat activiteiten. Kom gerust eens langs. MEER INFO

Moet je papieren invullen en heb je daar hulp bij nodig? Vraag gerust hulp aan een vrijwilliger. MEER INFO

Bel ons of stuur ons een sms’je : 0479/944271 of mail : info@welzijnsschakelommekeer.org.

Alle hulpvragen worden discreet en met respect voor de privacy behandeld.


Enkele interessante websites die je informatie geven over hulpverlening:

De rechtenverkenner geeft je een overzicht van sociale rechten:

  • premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie …
  • voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, …
  • door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid

Zoek hulpverlening in Vlaanderen in Brussel. Op de website kan je volgende informatie vinden : contactgegevens, openingsuren en aanbod.


Eerste hulp bij schulden geeft je informatie over schulden, schuldhulpverlening, rechten en plichten van schuldenaar en schuldeiser.