samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

Enkel leden

Onze foto’s van activiteiten zijn enkel toegankelijk voor leden. Uit respect voor de privacy vragen we deze foto’s enkel te gebruiken binnen de privé sfeer. Publicatie op facebook of websites is niet toegelaten.


Verslagen zijn enkel toegankelijk voor vrijwilligers. Als vrijwilliger ben je gebonden aan de geheimhoudingsplicht.  Behandel persoonlijke gegevens enkel met discretie en enkel in functie van de werking van Ommekeer.


Documenten enkel toegankelijk voor vrijwilligers brugfiguren en koffie & papieren


Documenten enkel toegankelijk voor leden van de Raad van Bestuur.