samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

2019 : award voor de Bib

Als armoedevereniging willen we dat iedereen menswaardig leven kan leven en deel uitmaken van de maatschappij. Ieder jaar geven wij een ‘laagste drempel award’ aan de organisatie die het meeste inspanningen doet om hun aanbod toegankelijk te maken voor mensen in armoede.  Vanuit een bevraging  op onze ontmoetingsmomenten kwam de bib van Erpe-Mere als winnaar uit de bus. 

Waarom krijgt de bib van Erpe-Mere deze prijs? 

De bib is geen saai gebouw met boeken, maar een ontmoetingsplek waar heel wat te beleven valt. Er is een groot en gratis aanbod van boeken, tijdschriften, cd’s, video’s, games en speelgoed. Je kan gratis gebruik maken van laptops en internet. Je kan computercursussen volgen, er zijn lezingen, er zijn spelletjesnamiddagen,… enz.  

Ondanks het ruime aanbod is de bib geen evidente plaats om naar toe te komen voor een belangrijk groep van mensen in armoede. Sommige mensen hebben geen leescultuur meegekregen, ze kennen het aanbod van de bib niet, ze kennen de medewerkers niet, mensen zijn bang van eventuele boetes, ze hebben een saai beeld van de bib, mensen hebben geen eigen vervoer,… De bib van Erpe-Mere  is zich bewust van deze drempels en doet inspanningen om ze weg te werken. 

De bib werkt rond het toegankelijk maken van computer en internet. Er is een gratis aanbod van laptops en internet en er zijn digi-uurtjes.  Samen met de bib organiseerden we twee jaar op rij een computercursus voor kwetsbare ouders. 

Om het aanbod toegankelijker te maken kunnen we in groep een rondleiding krijgen in de bib en worden er samen met de Katrolwerking en Gezinsbond laagdrempelige spelmomenten georganiseerd zoals ’eerste lezertjes’ en ’taalsnoepjes’.  Kinderen komen op een speelse manier in contact met lezen en de ouders leren het aanbod van de bib kennen. We organiseerden samen al meerdere keren de boekenverkoop van de bib.

Er is ook aandacht voor anderstalige nieuwkomers in onze gemeente.  Er werd een Taalpunt opgericht. Voor wie moeite heeft met taal of voor wie Nederlands leert heeft de bib leerboeken en leesboeken. Het volledige team van medewerkers kwam naar onze ’Er op UiT’ tentoonstelling en stond stil rond drempels die mensen in armoede ervaren.  De bib is als sinds jaren een grote voorvechter van de UiTPAS in onze gemeente. De UiTPAS zorgt er voor dat het vrijetijdsaanbod in de regio toegankelijker wordt voor kwetsbare gezinnen.  

In de toekomst willen we graag nog een samenzitten rond het ‘telaatgeld’.  Mensen blijven bang van eventuele boetes.  We willen ook bekijken hoe we samen met de Bib, OCMW en Katrol computercursussen voor kwetsbare gezinnen kunnen organiseren.

In naam van onze leden willen we de bib bedanken voor deze inspanningen en proficiat wensen met deze award.