Welzijnsschakel Ommekeer

Samen armoede stoppen

Basiswerking

Kans tot ontmoeting…  ‘Het Klokhuis’ gezamenlijke groenten -en fruitaankoop 

het klokhuisMaandelijks organiseren we een gezamenlijke groenten -en fruitaankoop (Het Klokhuis). Op dit ontmoetingsmoment is er tijd voor een babbel en krijgen de leden informatie over onze werking en activiteiten. Er is steeds zitdag van het Sociaal Huis van Erpe-Mere en er is gratis juridisch advies.

Kans tot ontmoeting… ‘ Soepbabbel’

Soepbabbel foto

Twee maal per maand organiseren we een Er op UiT soepcafé.  Er is tijd voor een babbel en we geven graag wat info over het culturele en vrije tijdsaanbod met de UiTPAS. MEER INFO

Huisbezoeken

aanbellen1We bezoeken regelmatig gezinnen in armoede die niet of weinig deelnemen aan onze werking. We trachten los van vooroordelen en begripvol te luisteren naar het verhaal van de gezinnen in armoede. Door dat regelmatig contact bouwen we een vertrouwensrelatie op en trachten we mensen naar onze werking toe te leiden.

Sociale en culturele groepsactiviteiten

We organiseren laagdrempelige groepsactiviteiten die bij mensen in armoede moeten zorgen voor een basisvetrouwen. Zo organiseren we jaarlijks een familie-uitstap, een Sint-Maartenfeest, een nieuwjaarsfeest, een familienamiddag met BBQ, … Deze laagdrempelige groepsbijeenkomsten zorgen voor ontspanning en cultuur, zorgen ervoor dat mensen met een laag inkomen en medestanders elkaar leren kennen.