samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

Onderwijs

Menu Onderwijs
Tools school en armoede
Schoolcode Erpe-Mere / Schoolcode Lede
Katrolwerking : studie -en opvoedingsondersteuning aan huis
CLB: info van ouders voor ouders
Vormingspakket voor leerlingen
Handen tegen armoede
Gelijke dromen, gelijke onderwijskansen
Wat is er aan de hand krant?

Onderwijs is de springplank om uit de armoede te geraken.  Een goede opleiding geeft meer zekerheid op werk en een waardig inkomen.   Kinderen in armoede lopen echter vaak een achterstand op en stoppen vroegtijdig met onderwijs. 1 op 8 jongeren verlaat het onderwijs zonder diploma.

Kinderen uit gezinnen in armoede komen op school terecht in de andere wereld van de middenklasse vol regels en structuur.  Ouders houden vaak slechte herinneringen over aan hun schoolloopbaan.  Kinderen lopen vaak achterstand op,  de schoolkosten kunnen zorgen voor achterstallige facturen en vaak is er minder communicatie tussen school en ouders.  Kinderen uit arme gezinnen worden vaak anders bekeken en uitgesloten. Bij contact tussen ouders en school is het nog al eens enkel voor slecht nieuws.

We hebben twee maal per jaar een dialoogmoment met de “vertrouwenspersonen” van de scholen en het O.C.M.W van Erpe-Mere . De vertrouwenspersoon is een aanspreekpunt in de school voor gezinnen met een laag inkomen. Deze werkgroep staat in voor de uitwerking van de schoolcode. Ook In Lede organiseren we twee maal per jaar een dialoogmoment met de scholen in samenwerking met de Welzijnsschakel en het OCMW van Lede.

Sinds 2006 werken we rond het recht op onderwijs. Concreet hebben we een aantal voorstellen voorgelegd aan de werkgroep “onderwijs” van het lokaal sociaal beleid. Deze voorstellen liggen aan de wieg van het ontstaan van de schoolcode in onze gemeente en in de gemeente Lede.

“We hebben met een aantal gezinnen in armoede onze hoofden samen gestoken. Vanuit onze problemen op school hebben we een voorstel opgesteld om het onderwijs meer betaalbaar te maken. Alle scholen van Erpe-Mere hebben ons voorstel opgenomen in hun schoolcode. Hopelijk worden onze kinderen nu minder uitgesloten. Onze kinderen hebben ook recht op een betere toekomst !” Anja, Erpe-Mere

Meer informatie rond de schoolcode:bevraging schoolcode Erpe-Mere  Ervaringen armoede en onderwijs in Lede    

We bieden de scholen, vooral personeel en directie, vorming aan rond armoede en onderwijs. We organiseren samen met de scholen van Erpe-Mere campagnes rond positieve beeldvorming rond armoede op school : vormingspakketten voor de leerlingen, krachten van mensen in armoede, handen tegen armoede.

Samen met de verschillende partners van het Huis van het Kind hebben we een katrolwerking (studie -en gezinsondersteuning aan huis) opgestart in de gemeente Haaltert, Lede en Erpe-Mere.

Concreet aan de slag gaan rond armoede op school? 

Scholen uit Erpe-Mere, Lede of Haaltert die willen werken rond armoedebeleid op school kunnen bij ons terecht. We kunnen een traject op maat opstarten samen met de school.  Hier alvast materiaal waar we ons op baseren.

Samen met andere verenigingen van het Netwerk Tegen Armoede hebben we een brochure uitgewerkt om als school aan de slag te gaan rond armoede : Maak je sterk tegen armoede op school

Project ‘Samen tegen onbetaalde facturen’: Onbetaalde schoolfacturen zijn een bron van stress. Zowel voor scholen als voor ouders. Scholen zien hun werkingsmiddelen dalen en vrezen voor de kwaliteit van hun onderwijs. Voor veel ouders is het betalen van de schoolrekening niet evident.  Dit project heeft als doel om secundaire scholen te helpen zoeken naar: oplossingen voor onbetaalde schoolfacturen, een kostenbewust beleid en samenwerkings -en opleidingsmogelijkheden. Ons Netwerk Tegen Armoede is betrokken bij dit project. Meer info? www.aanpakschoolfacturen.be