samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

Hulpverlening

Menu Hulpverlening
Aanbevelingen voor het OCMW
Kunstwerk Sociaal Huis : puzzelstukken voor een ommekeer
De Scharnier : Ruilwinkel & Sociale Kruidenier
Gezondheidszorg
ocmw

Mensen in armoede hebben altijd en veel problemen en hebben nood en recht op hulp en ondersteuning  door de dienstverlening. In onze gemeente is de dienstverlening niet zo groot als in de stad, maar we hebben wel het OCMW, CAW, mutualiteiten, enz… Ondanks de inspanningen vanuit de dienstverlening ervaren de meeste mensen nog steeds drempels om de stap naar hulpverlening te zetten.

Hulp vragen is voor iedereen moeilijk, zeker voor mensen in armoede. Sociale druk, fierheid, slechte ervaringen uit het verleden, vervoersarmoede, hulpverleningsmoeheid, de situatie zelf in handen willen houden, het aanbod niet kennen, weinig vertrouwen enz… houden mensen in armoede tegen de dienstverlening op te zoeken.  Vaak zoeken de mensen slechts hulp als er geen uitweg meer is en ze in een acute noodsituatie verkeren die vaak emotioneel sterk geladen is. Van de mensen in armoede in Erpe-Mere maakt een belangrijk deel geen of weinig gebruik van de dienstverlening.

Wat kan het OCMW doen?

Het OCMW kan de laagste inkomens opkrikken door aanvullende steun. 7%
van de inwoners op actieve leeftijd leeft in bestaansonzekerheid. Heel wat
mensen in armoede signaleren dat de doelgroep voor aanvullende steun
kleiner werd en de eventuele tussenkomst lager. We zijn voorstander dat het OCMW werkt met referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen (REMI). Op een objectieve manier wordt via een computerprogramma bepaald welk inkomen een gezin minimaal nodig heeft om
menswaardig te leven. Het OCMW/Gemeente kan dan vanuit eigen budgetten aanvullende financiële steun geven zodat het gezin over een minimum inkomen beschikt.

Het gemeentebestuur/OCMW kan kiezen voor een vertegenwoordiging van
externen in het bijzonder comité sociale dienst. Mensen met werkervaring in de armoedesector en voeling met de leefwereld van mensen in armoede zijn daarbij een belangrijke meerwaarde.

Het OCMW moet meer inzetten op rechtentoekenning. Onze ervaring is dat de rechten van cliënten in het OCMW onvoldoende systematisch worden nagekeken. Via een checklist kan ieder sociaal werker systematisch de mogelijke rechten van de cliënten onderzoeken.

Voor veel mensen in armoede is het zich steeds opnieuw moeten verantwoorden met de nodige documenten een grote drempel om hulp te zoeken bij het OCMW. Het OCMW en de gemeente zou meer kunnen inzetten op het automatisch toekennen en verlengen van rechten. Het is perfect technisch mogelijk de status van bestaande criteria (bv. verhoogde tegemoetkoming) bij cliënten op te vragen via de kruispuntbank.

Mensen in armoede in Erpe-Mere hebben onvoldoende toegang tot de
dienstverlening van het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijn). De gemeente en OCMW kunnen samenwerkingsovereenkomsten met het CAW onderhandelen die de toegang tot de dienstverlening van het CAW kunnen verzekeren.

In 2017 heeft het OCMW 318 sociale dossiers goedgekeurd. Voor een grote groep mensen blijft de stap naar het OCMW zetten echter moeilijk of wordt de stap niet gezet. Mensen komen vaak laat in contact met de hulpverlening en dat vraagt dan een langdurige, intensieve en ook kostelijke ondersteuning. Eenoudergezinnen hebben een hoog armoederisico en zijn relatief gemakkelijk op te sporen. In Erpe-Mere hebben we 649 éénoudergezinnen (zie armoedecijfers Erpe-Mere). We zijn vragende partij dat het OCMW acties onderneemt om deze risicogroep proactief op te sporen en in te zetten op rechtentoekenning.

Het OCMW is vaak de enige hulpverlening waar mensen in armoede terecht
kunnen. Het OCMW kan de drempel naar haar hulpverlening verlagen door het inzetten van sociale gidsen. De sociale gidsen zijn (ex)OCMW-cliënten die andere cliënten ondersteunen voor het in orde brengen van administratie of meegaan naar andere diensten. De sociale gidsen kennen de leefwereld en de gevoeligheden van mensen in armoede en kunnen sneller een vertrouwensband opbouwen.

Mensen in armoede bereiken en een basisvertrouwen opbouwen vraagt een laagdrempelige opstap met kans tot ontmoeting en ondersteuning. We zijn vragende partij het sociaal restaurant open te stellen voor alle kwetsbare groepen en niet enkel voor senioren zoals nu het geval is. De opstart van ‘De Scharnier’, een ruilwinkel en sociale kruidenier kan zorgen voor een lage drempel en mensen toeleiden naar de hulpverlening.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.