samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

Corona en armoede : 24u samen in een moeilijke thuis situatie

Mensen in armoede leven al jaren in een sociale isolatie die nu nog meer zal gaan doorwegen. Mensen sluiten zich nog meer op en hebben door hun kwetsbaarheid meer angst. Angst om besmet te geraken, angst voor de gezondheidskosten,… De meeste mensen in armoede behoren tot de risicogroep.

Gezinnen in armoede hebben vaak al een moeilijke thuissituatie, de corona crisis maakt het hen extra moeilijk. 24 uur samen moeten leven in een te kleine woning onder chronische stress weegt zwaar door op sommige gezinnen.

Een belangrijke groep van mensen in armoede hebben ook psychische problemen die door de crisis de bovenhand krijgen. Mensen met een verslavingsproblematiek hebben het gevoel dat ze zullen hervallen door de isolatie en het wegvallen van de hulpverlening.

‘Ik heb nog contact met de thuisbegeleiding via de telefoon’

De thuisbegeleidingsdiensten komen nog niet altijd of maar een deel aan huis.  Er is wel nog contact via skype of telefoon. Bij sommige diensten valt de ondersteuning volledig weg.

Mensen in armoede zijn vaak afhankelijk van diensten. Heel wat mensen geven aan dat ze via de telefoon nog moeilijk contact krijgen met diensten.  De hulpverlening wordt door de maatregelen minder toegankelijk en er moet worden vermeden dat de toekenning van sociale rechten vertraging zal oplopen.