samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

Het kind in ons 2019

Donderdag 12/12, Sint-Annazaal, Bambrugge. In samenwerking met Parochie Erpe-Mere, KWB Mere, Okra Mere, Welzijnsschakel Lede, Welzijnsschakel Haaltert en Welzijnszorg. Thema: Samen solidair tegen Armoede met muziek en verhalen van Tamara Roseel.

Iedereen heeft recht op een menswaardig leven.  Om dat recht waar te maken, is er solidariteit nodig. Solidariteit is het gevoel bij elkaar te horen en voor elkaar te zorgen. Er samen voor zorgen dat niemand uit de boot valt!

De overheid organiseert die solidariteit via belastingen en sociale zekerheid. Maar er is ook de solidariteit tussen mensen onderling. Er zijn nog veel mensen die de noden van hun buren, collega’s, familie zien en die vaak in stilte en met respect zorgen voor elkaar.

Maar de solidariteit staat ook onder druk. De ‘voor wat, hoort wat’ mentaliteit neemt toe. De stem van ‘ze profiteren van het systeem’, ‘ze zouden beter gaan werken’ klinkt luid.  Vanavond willen we ons daartegen verzetten. Niemand kiest er voor in armoede leven. Laat ons mensen behandelen met respect, niet zomaar veroordelen, maar mensen echt ontmoeten en oog hebben voor het verhaal dat erachter zit.       

Er is nog heel wat solidariteit in onze samenleving en dat willen we vanavond koesteren, versterken en in de kijker zetten.  Om onze grote droom waar te maken, een samenleving zonder armoede, hebben we iedereen en alle vormen van solidariteit nodig. Achteraan kan je twee borden vinden. Het zou fijn zijn dat je persoonlijke ervaringen met solidariteit in je omgeving neerschrijft.

Ter inspiratie luisteren we naar enkele interviews : An van Den Boomgaard, Kathleen van de school De Weide, Mahmood en Freia van Ommekeer.