samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

Hoe gaan ze die achterstand inhalen?

Tijdens de Lockdown was de aanpak tussen de scholen verschillend. Er zijn scholen die extra inspanningen gedaan om in contact te blijven met de leerlingen en ouders. Maar er zijn ook ouders die weinig tot geen contact hadden met de school. Persoonlijk contact en vertrouwen opbouwen zijn voor gezinnen in armoede zo belangrijk.

“Tijdens de Lockdown en het einde van het schooljaar heeft de school uit zichzelf contact met mij opgenomen.  De juf is zelf bij ons aan huis de taken komen binnen steken.  Dat persoonlijk contact apprecieer ik enorm, de school heeft echt meer inspanningen gedaan dan voordien. De juf zat er echt mee in.  De leerkrachten hebben echt het beste van zichzelf gegeven!”

“Ik had geen persoonlijke gesprekken met de school.   Alles liep via smartschool. Het werkte niet altijd goed of soms zelf niet. Ik heb ook echt moeite om mijn weg te vinden in die smartschool. Ik had vaak het gevoel dat ik er alleen voor stond.”

13% van de leerlingen uit Erpe Mere in het secundair onderwijs hebben een moeder zonder diploma secundair onderwijs. (bron: provincie in cijfers)

“Ik liet de school weten dat de taken thuis niet goed liepen.   Mijn kinderen zijn dan uiteindelijk naar de noodopvang kunnen gaan gedurende twee dagen in de week.  Toen ging het veel beter. De kinderen waren even het huis uit, kregen uitleg over de taken.  Alles liep gewoon door als normaal. Ik had terug contact met de school.  Die noodopvang heeft ons er door geholpen.”

“Thuisonderwijs was heel moeilijk. Ik ben bang dat de achterstand blijft”

Ondanks de inspanningen van scholen en leerkrachten is het thuisonderwijs voor veel van de gezinnen in kansarmoede moeilijk verlopen.  Moeite met het helpen bij de taken en het geven van de structuur die nodig is, zeker bij het verwerken van nieuwe leerstof, kwam duidelijk naar voren.

De scholen van Erpe-Mere hebben laptops uitgeleend aan de leerlingen tijdens de lockdown, maar 86% van de leerlingen secundair lopen school buiten Erpe-Mere. De meeste gezinnen hebben maar één laptop om te delen met het hele gezin en een grote groep van ouders kunnen er niet goed mee werken. Bij sommige kinderen was de corona de laatste druppel om af te haken op school.

“Ik heb het gevoel dat mijn kinderen een achterstand hebben opgelopen omdat er weinig praktijklessen waren. Mijn ene dochter volgt haartooi en kon geen proefklanten vinden.”

13% van de leerlingen uit Erpe Mere in het BSO onderwijs hebben een vertraging van 1 tot 2 jaar.  (Bron : Provincie in Cijfers)

“Mijn dochter kreeg heel veel taken via de computer.  Het liep moeilijk. Mijn dochter miste de uitleg van de juf.  We hebben geen pc. De school heeft er gratis een uitgeleend en zo is het wel gelukt via smartschool.”

14% van de eenoudergezinnen in België heeft geen computer in huis.[Bron : Knack 16/09]

“De motivatie ging weg en mijn dochter had uiteindelijk geen goesting meer om haar taken te maken.  Op het einde van het jaar kregen we de boodschap dat ze moet blijven zitten.  Ik heb daar veel moeite mee. Ik heb het gevoel dat ze mijn kind opgegeven hebben.”

“Continue stress geeft spanningen binnen het gezin”

Leven in armoede geeft continue stress.  Niet naar school kunnen, steeds maar moeten motiveren, zelf weinig kunnen helpen … geeft aanleiding tot extra stress en spanningen binnen het gezin.

‘Als alleenstaande moeder met twee kinderen was het moeilijk.  Al die taken heeft ons extra stress gegeven. Hoe langer het duurde, hoe moeilijker het werd. Mijn zoon speelde heel de tijd op zijn PlayStation, ging laat slapen en stond laat op. Altijd moeten motiveren, altijd zelf taken moeten verbeteren,  er altijd moeten achter zitten geeft op den duur nog meer spanning.”

“Het ging al heel moeilijk met mijn zoon op school. Er was weinig en moeilijk contact met de school.  Door de corona heeft hij helemaal afgehaakt. Hij gaat nu proberen zijn secundair te behalen via volwassenenonderwijs.”

10% van de leerlingen uit Erpe Mere in het lager onderwijs hebben een andere thuistaal. (bron: provincie in cijfers)

Leren op afstand gaf ons extra stress bovenop de stress die er al is door al onze andere problemen. Wij hebben het gevoel dat ons kind achterstand heeft opgelopen en zijn bang dat de achterstand zal blijven.

‘De school blijft te duur, zeker in september’

We blijven herhalen dat de school te duur is, zeker als je meerdere kinderen hebt in een beroepsopleiding.

“September blijft een moeilijke maand.  Ik heb twee kinderen die een beroepsopleiding volgen in Technigo Aalst .  Drie voorschotfacturen, drie keer boeken en drie keer materiaal en kleren aankopen. Ik kom uit op meer dan 400 euro per kind.  Ik heb minder geld over omdat in de winkel alles duurder is door  de Corona. Ik moet andere facturen laten liggen. Gelukkig kan ik dat in schijven betalen, maar je moet het wel zelf durven vragen.”

‘Mijn kinderen zijn heel de vakantie thuis geweest’

Voor de meeste van onze kinderen was er deze vakantie ook geen speelpleinwerking, kamp, uitstap of reis.  Onze kinderen, en ook wij ouders, zijn dan ook superblij dat de scholen terug open gingen in september

“We hebben ons proberen bezig houden in de vakantie.  Ik heb met de kinderen gespeeld met het materiaal dat ik gekregen heb van het Huis van het Kind en we zijn ook veel gaan wandelen. Mijn kinderen zijn niet naar de speelpleinwerking of een kamp geweest. We hebben ook geen uitstappen gedaan. Dat is allemaal te duur voor mij en ik was ook bang voor besmettingen. We hebben ons vaak opgesloten gevoeld.”

Wat gaat goed?

  • De meeste scholen hebben extra inspanningen gedaan om tijdens de corona in contact te blijven met de kwetsbare ouders. Meer direct contact met de ouders kan worden uitgebreid, ook als er geen corona meer is, zeker in de secundaire scholen.
  • De vertrouwenspersonen van de scholen staan regelmatig met het hele team stil rond betaalbaar onderwijs en gelijke onderwijskansen.
  • De Katrolwerking zorgt voor huistaak -en opvoedingsondersteuning aan huis bij kwetsbare ouders en wordt uitgebreid naar leerlingen secundair .

Wat kan beter?

  • Het thuisonderwijs is voor veel kwetsbare gezinnen verre van evident.  We vragen dat iedere school zorgklassen of zorg op maat aanbiedt als thuisonderwijs moeilijk loopt.
  • We vragen structurele inspanningen aan de gemeente en de scholen zodat iedereen, ook de leerlingen secundair die school lopen buiten Erpe-Mere, een laptop heeft en dat ook ouders kunnen werken met de computer en internet.
  • Secundair onderwijs blijft niet betaalbaar voor gezinnen in armoede. We vragen (al jaren) de invoering van een maximumfactuur. Aan de scholen vragen we te werken met een gespreide factuur voor alle leerlingen.
  • Een vertrouwensband opbouwen met kwetsbare gezinnen is de basis van alles.  We vragen dat de gemeente werkt maakt van de invoering van brugfiguren op school.
  • De UiTPAS aan kansentarief maakt de uitstappen via de school toegankelijk maar tijdens de vakanties veel minder. Wij vragen de speelpleinwerking, vaak de enige ontspanning die er is, betaalbaarder en toegankelijker te maken.

Meer info kan je  hier vinden : https://samenarmoedestoppen.org/onderwijs