samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

Corona en armoede: Inkomens dalen, kosten stijgen

Mensen in armoede met interimwerk of dagcontracten vallen zonder inkomen. Mensen in armoede die werken, worden vaak technisch werkloos en dat geeft grote ongerustheid. Het al lage loon vermindert met 30%. Hoe moeten ze verder met 70% van hun loon? Zullen ze de uitkering op tijd krijgen? Zullen ze nog terug aan de slag kunnen of verliezen ze op termijn hun job?   Mensen hebben geen reserves voor op terug te vallen.  Gezinnen die daarbovenop in een collectieve schuldenregeling zitten, zullen op termijn hun leefgeld zien dalen.       

‘ Ik heb nu al geen reserves, wat als ik straks mijn job verlies?’

Maar ook mensen met een vervangingsinkomen worden getroffen. Mensen kunnen minder terugvallen op informele hulp. De hulpverlening wordt door de maatregelen minder toegankelijk en er moet worden vermeden dat de toekenning van sociale rechten vertraging zal oplopen. 

De kosten van basisproducten stijgen. De kosten van verwarming, elektriciteit en water zullen stijgen omdat voltallige gezinnen meer in huis zijn.  Mensen zijn bang voor besmetting en de gezondheidskosten die dat met zich mee kan brengen.

We vragen een flexibeler sociaal onderzoek en door het Sociaal Huis. Het wegvallen van inkomens en steun, de toename van kosten zorgt er voor dat mensen in armoede nu maar op ook op langere termijn diep getroffen zullen worden. 

In de pers:

Dubbel zoveel aanvragen voor leefloon (bron:vrtnws)

Testaankoop vraagt de supermarkten om hun prijzen te verlagen (bron:vrtnws)

Mensen in armoede dreigen essentiële hulp te missen (bron: vrtnws)