samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

Inspiratiedag 2019

Armoede kunnen we alleen samen stoppen! Op onze inspiratiedag van 16 februari hebben mensen uit de hulpverlening, beleidsmensen, medestanders, vrijwilligers met en zonder armoede-ervaring samen uitgewisseld, elkaar geïnspireerd en vanuit hun ervaring gezocht naar oplossingen om armoede in onze gemeente echt aan te pakken.

Het Volledige verslag kan je HIER lezen. Een kort overzicht :

De overheid moet op de eerste plaats energie steken in structurele oplossingen. Oplossingen die armoede echt verminderen. Oplossingen die het inkomen verhogen voor een grote groep kwetsbare mensen. We denken dan aan het verhogen van de te lage inkomens bv. leefloon tot een menswaardig inkomen, aan meer betaalbare sociale woningen en het automatisch toekennen van rechten.

Wonen kreeg veel aandacht. Er zijn te grote wachtlijsten. Er moeten meer sociale woningen komen via de verhuurmaatschappij en het sociaal verhuurkantoor. Zolang er onvoldoende sociale woningen zijn, kan de gemeente een huursubsidie voorzien voor mensen die wonen in Erpe-Mere en op de wachtlijst staan. Er moeten ook meer controles komen op de kwaliteit van de woningen.

Investeren in het welzijn van mensen in armoede kwam ruim aan bod.   Er is nood aan een meer verbindende aanpak waarbij de verschillende hulpverleners samen met het gezin op weg gaan.  Werken met een gezinscoach of een betere samenwerking tussen Sociaal Huis, CAW en mutualiteiten (Geïntegreerd Breed Onthaal) zijn mogelijke pistes. Er moeten inspanningen komen om de drempel naar het Sociaal Huis verder te verlagen.  De hulpverlening kan zelf stappen zetten naar mensen in armoede door systematische huisbezoeken bij cliënten of door actief kwetsbare groepen te gaan benaderen. 

Een andere grote uitdaging in onze gemeente is mensen in armoede meer bereiken.  Er moeten meer ontmoetingsplekken komen waar er op een losse manier gepraat kan worden en waar op een respectvolle manier met elkaar wordt omgegaan.  Op die plekken kan er gewerkt worden aan de eerste belangrijke stap: vertrouwen opbouwen.  Concreet denken we aan een sociale kruidenier, sociaal restaurant, ontmoetingsruimte  waar mensen samen dingen doen (spelnamiddag, knutselen, EHBO,…).  Het is belangrijk dat de hulpverlening naar die plaatsen gaat waar mensen in armoede gemakkelijker over de vloer komen.

Mensen met armoede-ervaring spelen een belangrijke rol in de armoedebestrijding. Samenwerken met mensen in armoede, werken vanuit hun krachten en talenten zijn essentieel om mensen terug een menswaardig leven te geven.

We hopen dat deze pistes worden meegenomen in de opmaak van het nieuwe sociaal beleidsplan van Erpe-Mere. Aangezien het succes en het enthousiasme van de deelnemers zullen we in de toekomst onze inspiratiedagen zeker herhalen!

Aan alle deelnemers een dikke merci voor hun betrokkenheid en waardevolle bijdrage!