samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

10 jaar schakelen

logo10jaar22015 feestjaar! 

Ommekeer bestaat 10 jaar!

10 jaar geleden vonden enkele geëngageerde mensen elkaar en ontstond onze vereniging.  Al 10 jaar gaan we samen op weg, mensen met en zonder armoede-ervaring en willen we armoede structureel aanpakken en stoppen.

Al 10tallen jaren blijven 15% van de Belgen in armoede leven en vergroot zelfs de kloof tussen rijk en arm. We strijden al 10 jaar tegen de armoede, voor een menswaardig leven voor iedereen en daar mogen we fier op zijn!

We denken in de eerste plaats aan de 140 gezinnen in armoede die aangesloten zijn bij onze vereniging en ons dagelijks uitdagen om niet op te geven.  Mensen in armoede kunnen niet kiezen en geven niet op ondanks de hardnekkige vooroordelen in onze samenleving en de grote kwetsuren aan de binnenkant door de uitsluiting die ze dagelijks ervaren. Armoede beheerst hun leven. Armoede is een voltijdse job! Desondanks blijven ze strijden voor een betere toekomst voor de kinderen! Die strijdlust is de motor van onze werking!

We danken onze vrijwilligers met en zonder armoede-ervaring die al jaren armoede recht in de ogen durven kijken. Zonder hen was dit alles niet mogelijk!  We danken onze medestanders die bewust steunen waar nodig en aanwezig zijn op onze toonmomenten.  We danken het verengingsleven, de scholen, gemeentebestuur, OCMW,… die stappen zetten om armoede structureel aan te pakken.

10 JAAR SCHAKELEN

Mensen met armoede-ervaring geven vaak aan dat ze geen controle meer hebben over hun leven.  Het zijn de problemen en de hulpverlening die hun leven controleren. Ons doel is dat mensen in armoede binnen onze vereniging kunnen groeien. Terug mens kunnen zijn zoals iedereen… Welzijnsschakel Ommekeer wil een schakel zijn waardoor mensen in armoede terug greep krijgen op hun eigen leven, hun eigen toekomst.

Er wordt nog te weinig vertrokken vanuit de vraag, de noden, de realiteit van mensen met armoede-ervaring.  Hardnekkige vooroordelen, twee werelden die elkaar niet kennen,… maken dat mensen in armoede sociaal en structureel geïsoleerd worden. Welzijnsschakel Ommekeer wil een schakel zijn waardoor mensen in armoede terug verbinding krijgen met mensen in hun omgeving, de school, mensen uit het verenigingsleven, hulpverleners,….

Onze maatschappij houdt de armoede in stand met wetten en regels en de manier waarop ze zich organiseert. Welzijnsschakel Ommekeer wil een schakel zijn waardoor er een verbinding komt tussen mensen in armoede en de beleidsmakers in onze gemeente en daar buiten. Enkel zo kan armoede aan de wortel worden aangepakt.

In teken van onze tiende verjaardag hebben we een Ommekeerlied gemaakt.

“Ontmoetingsdag” juni 2015

namiddagprogramma

Dit jaar was het dan zover: Ommekeer bestaat 10 jaar! Op de laatste zaterdag van juni organiseerden we een dag vol met activiteiten en ‘s avonds een lekkere BBQ. We nodigden iedereen uit om dat samen met ons te vieren. En er was véél volk! Zeker 450 deelnemers…Bedankt aan iedereen die er bij was!

Toen we deze dag ineen wilden steken, hebben de courageusen de koppen bij elkaar gestoken. We wilden dat de slogan “10 jaar Ommekeer… 10 jaar schakelen” die dag zeker van toepassing was.  We kozen voor workshops voor kinderen en volwassen.

We gingen op zoek naar verenigingen die samen met ons een aanbod wilden voorzien. En die hebben we gevonden! We gebruikten onze bestaande schakels (contacten) en maakten nieuwe schakels in het lokale verenigingsleven. We vonden onze partners die samen met kinderen en volwassen instrumenten maakten, pomponnetjes maakten, dansjes leerden en een insectenhotel in elkaar timmerden. Zelf zorgden we  voor de zangworkshop en buttons maken. Het weer hadden we in elk geval aan onze kant,  onder een stralende blauwe hemel was het heel de namiddag gezellig in ons Ommekeer café met live muziek van de Tractortroubadours. De medewerkers van de gezinsbond hamerden samen met de kinderen mooie insectenhotels in elkaar en ze konden hun mooie werkjes mee naar huis nemen.

Majeron en de drumband gaven een initiatie majoretten en slaginstrumenten maken. Bij het begin van de BBQ was er een toonmoment met een optreden van de zangworkshop en kon iedereen tonen wat ze allemaal geleerd en gemaakt had. We zagen alleen maar blije gezichten! We sloten de namiddag af met een optreden van Majeron en de drumband. De BBQ ging de hele avond door met veel complimenten voor de bakkers van dienst. We mogen concluderen dat deze feest editie van onze BBQ meer dan geslaagd was! Daarom willen we alle vrijwilligers van binnen en ver buiten onze vereniging nog eens extra bedanken. Zonder hen was dit nooit gelukt. Merci!! Op naar de volgende 10 jaar….

“10 JAAR SCHAKELEN… 10 JAAR OMMEKEER”, oktober 2015

 “Ommekeer al 10 jaar lang… schakelen aan ontmoeting!

logo10jaarontmoetingJe welkom voelen, je snel op je gemak voelen en niet bekeken worden. Jezelf mogen zijn op een losse manier is voor ons belangrijk. Het duurt een tijdje voor je beetje bij beetje je verhaal wil en kan doen. Daarom organiseren we met Ommekeer activiteiten met een lage drempel waar mensen zich op hun gemak kunnen voelen, er geen moeilijke vragen worden gesteld en stilletjes aan hun weg kunnen vinden.

Maandelijks organiseren we ons klokhuis. We kopen samen verse groenten en fruit aan een heel betaalbare prijs. Maandelijks komen er meer dan 60 gezinnen naar dit ontmoetingsmoment met de kans tot een babbel en een tas koffie.

Twee maal per maand organiseren we ons “Er op UiT soepcafé”, waar bij een verse tas soep mensen onze vereniging kunnen leren kennen. Tijdens ons soepcafé geven we uitleg over wat er allemaal te doen is met de uitpas. Op die ontmoetingsmomenten zijn er ook zitdagen van het Sociaal Huis en is er juridisch advies mogelijk.

Activiteiten voor onze kinderen zijn voor ons heel belangrijk. We organiseren jaarlijks een Sint-Maartenfeest, een nieuwjaarsfeest, en een familie BBQ. Toffe activiteiten waar de gezinnen echt van genieten. We kunnen hier ook echt meetellen. We zeggen ons gedacht, we kunnen meebeslissen, we organiseren alles samen. Jaarlijks gaan we met de groep op uitstap. Naar  bijvoorbeeld Puyenbroeck, een tropisch zwembad, Bokrijk of een pretpark.

Al die laagdrempelige activiteiten zorgen voor vertrouwen en vriendschap. We proberen voor elkaar te zorgen. Als iemand een tijdje niet meer naar de groep komt of iemand heeft het moeilijk dan proberen we met een telefoontje of huisbezoek er te zijn voor elkaar. We kunnen op elkaar terugvallen. We nemen mensen mee die geen vervoer hebben. Als iemand het niet ziet zitten om naar het Sociaal Huis te gaan.  Dan gaan we samen, zo voelen we ons meer op ons gemak.  Als iemand een moeilijk telefoontje moet doen naar de school, dan helpen we elkaar.

In onze groep proberen we naar elkaar te luisteren. We komen in contact met mensen met dezelfde problemen, dezelfde gevoeligheden en dat zorgt voor een band. In onze groep zijn we zowel mensen met als zonder armoede-ervaring en we leren van elkaar en steunen elkaar. Het is voor ons belangrijk dat iedereen gelijkwaardig kan deelnemen in onze vereniging en ook er buiten. Iedereen zijn inzet is belangrijk en iedereen moet dezelfde kansen krijgen. Daar proberen wij iedere dag aan te werken.

De veiligheid van de groep, maakt ons sterker, we geven elkaar moed om een volgend stap te zetten. Durven naar buiten komen! We durven uit onze schelp komen, we nemen verantwoordelijkheid en we durven praten over onze ervaringen met armoede. We hebben in onze gemeente nood aan meer plaatsen met een lage drempel. Laat ons van het Huis van Kind een plaats met een lage drempel maken.

“Ommekeer al 10 jaar lang… schakelen aan onderwijs”

logo10jaaronderwijsWanneer we in groep praten, dan duurt het niet lang of we praten over onze kinderen. Onze kinderen zijn het meest waardevolle goed, hun toekomst moet beter zijn! Zij mogen niet mee maken wat wij meegemaakt hebben. Leven zonder armoede begint op school! Onderwijs en opvoeding zijn thema’s die sterk leven in onze groep. In onze oudergroep delen we onze ervaringen en gaan we samen met de welzijnsschakel uit Lede, Haaltert, de vierde wereldgroep “Mensen voor Mensen”, de scholen en OCMW ’s van Erpe-Mere en Lede op zoek naar hoe we het onderwijs zo toegankelijk mogelijk kunnen maken.

We hebben zeker goede ervaringen met directies, leerkrachten en CLB die zich dagelijks inzetten zodat ook onze kinderen zoveel mogelijk kansen krijgen, waarvoor dank!

Ondanks alle inspanningen blijft de school vaak een plek waar we mee in spanning leven en ons onwennig, onzeker voelen. Schaamte -en schuldgevoelens overvallen ons vaak. Als onze kinderen vertellen over de problemen op school, dan komen direct de herinneringen uit onze eigen schooltijd terug. De school doet velen van ons terugdenken aan de zware tijd toen we geplaatst werden in een instelling of al die keren toen we in onze kindertijd werden aangesproken op onbetaalde rekeningen door de leerkracht voor heel de klas. We kunnen nog altijd de schaamte voelen en de blikken van onze klasgenoten! Die dingen vergeet je nooit meer… Het lijkt wel of pesten bij ons besmettelijk is. We werden vroeger gepest en we hebben het gevoel dat onze kinderen er ook vaak mee te maken hebben.

De scholen van Erpe-Mere en Lede hebben een schoolcode ondertekent, waarbij ze zich willen inzetten om armoede aan te pakken. Door samen te overleggen en door vormingen gaan we samen op weg. Alle scholen van Erpe-Mere en Lede werken met de Uitpas op school, die zorgt er voor dat alle buitenschoolse uitstappen betaalbaarder worden voor gezinnen in armoede.  Sommige scholen kiezen er voor kosten te beperken door bv. niet te kiezen voor een uniform voor de turnkledij of op een creatieve manier de verjaardag te vieren van de kinderen of door de mogelijkheid te geven tot gespreide betalingen,…

We hebben heel wat alleenstaande ouders in onze groep. Het zou ons helpen dat onze kinderen naar de opvang kunnen en ’s middags warm kunnen blijven eten, want dat is voor ons op dit moment onbetaalbaar. De kosten van de secundaire school, vooral de aankoop van de boeken in het begin van het schooljaar, zijn te hoog! We zijn voorstander van een maximum-factuur.

Vertrouwen en discretie zijn voor ons heel belangrijk. Niemand loopt graag te koop met zijn problemen. Vroeger kregen we herinneringen van onbetaalde schoolfacturen tussen de agenda, geschreven in de schoolagenda soms zelfs mondeling via de kinderen. Dankzij de schoolcode gebeurt dat nu discreet via de post of een gesloten enveloppe.

Het is voor ons belangrijk dat we vertrouwenspersonen hebben op school die onze situatie begrijpen. De problemen zitten vaak diep, het gaat soms thuis moeilijk en onze kinderen nemen die problemen mee naar school.  We willen onze kinderen beschermen. Het is niet gemakkelijk de stap te zetten naar de school met je problemen … Maar als we een ‘klik’ voelen, als er iemand echt tijd neemt om ons verhaal te beluisteren en onze kant probeert te verstaan en ons betrekt in het zoeken naar een oplossing, dan komen we vaak uit de schelp en kan het wel lukken.

 Jullie zijn ook ouder of grootouder en geeft toe… de kinderen of kleinkinderen zijn ons belangrijkste goed waar we alles willen voor doen. Onze kinderen zijn de toekomst! Ouders, scholen, Sociaal Huis, Huis van het Kind… laat ons samen strijden voor een betere toekomst voor alle kinderen uit Erpe-Mere!

“ Ommekeer al 10 jaar lang… schakelen aan cultuur en vrije tijd”

logo10jaarcultuurGeef toe de vrije tijd die je doorbrengt met je gezin is belangrijk. Je gaat samen naar de cinema, naar het toneel, de kinderen gaan naar de voetbal, academie of jeugdbeweging. Je kan je je leven niet inbeelden zonder die leuke momenten. Erpe-Mere heeft een bruisend verenigingsleven! Voor ons is naar buiten komen niet evident. Je sluit je meestal op met je problemen. Als je eens aan vrije tijd wil doen dan zijn er veel dingen die je tegen houden. Naar buiten komen kost geld (het inschrijvingsgeld,  ingangsticket, kinderopvang, vervoer, het drankje achteraf), we kennen de verenigingen niet en zijn bang bekeken te worden. We nemen dan ook weinig deel aan het verenigingsleven in onze gemeente.

De vroegere kansenpas, nu Uitpas, heeft daar een grote verandering in gebracht. Dankzij een samenwerking tussen de gemeente, sociaal huis en de armoedeverenigingen uit de regio zorgt de uitpas er voor dat verenigingen toegankelijker worden en werken we met een kansentarief voor mensen in armoede.

Met onze groep “De courageusen” hebben we een toneelstuk in elkaar gestoken en zijn we samen met de verenigingen op zoek gegaan naar wat we kunnen doen zodat iedereen kan deelnemen. Ons toneelstuk werd gezien door meer dan 30 verenigingen uit Lede, Haaltert en Erpe-Mere. We bedanken de verenigingen, gemeente en Sociaal Huis dat ze werken met de Uitpas, maar dat is niet genoeg. Mensen in armoede moeten ook hun weg vinden naar de verenigingen. De meesten van ons doen dat niet uit zichzelf. Daarom gaan we regelmatig in groep op uitstap met de Uitpas. Op die manier voelen we ons op ons gemak, leren we de vereniging kennen, zien we hoe alles praktisch verloopt. We gaan naar de gezinsbond, de toneelvereniging ASEM, jeugdhuis DIDO, De Werf in Aalst of de Volkskring in Lede,enz… Ne zien dat na een tijdje, mensen uit zichzelf de Uitpas beginnen te gebruiken.  Mensen laten proeven,  vraagt van onze vereniging veel energie en tijd.  We vragen aan de gemeente en Sociaal Huis hiervoor meer ondersteuning.

We hebben met onze courageusen en jongeren uit onze groep de mooie foto expo “Er op UiT” gemaakt. De jongeren kregen een fototoestel mee en gingen langs bij verenigingen. Met de foto’s hebben we enkele filmpjes en infokaartjes gemaakt die we gebruiken om vormingen te geven aan verenigingen. Onze expo werd gesmaakt en wordt nu gebruikt over heel Vlaanderen.

Samen met andere verenigingen van het Netwerk tegen Armoede  hebben we jaarlijks overleg met de minister. We willen de mensen in armoede een stem geven tot bij de minister. We vragen aan de gemeente te investeren in de promotie van de Uitpas zodat meer mensen en verenigingen er gebruik van maken. Naar buiten komen kost geld, dat hebben de deelnemers aan de inleefweek een week kunnen voelen. Aan Cultuur en vrije tijd doen is geen luxe, het is een basisbehoefte, het is een recht!

“ Ommekeer al 10 jaar lang…. schakelen aan hulpverlening”

logo10jaardientverleningOp het platteland kan je zo maar niet overal terecht met je problemen. We hebben vooral het Sociaal Huis, de mutualiteiten en onze huisdokter. Andere hulp moeten we zoeken in Aalst. Geloof mij, hulp vragen is voor niemand gemakkelijk. Niemand loopt te koop met zijn miserie. We hebben veel te maken met hulpverleners en dat zorgt voor goede ervaringen, maar ook vaak minder goede.

Om te weten of je ergens recht op hebt, moet je steeds heel je situatie, problemen terug uit de doeken doet met bewijsstukken. Altijd opnieuw moeten bewijzen dat je arm bent is zwaar. Als je dan toch alle moed bij elkaar geraapt hebt, dan voelen we ons niet altijd geholpen en zijn er nog de wachtlijsten. De hulpverlening hoopt vaak het probleem snel op te lossen, maar het zit allemaal vaak te diepgeworteld. We proberen vooral zoveel mogelijk ons eigen boontjes te doppen! We willen niet afhankelijk zijn! We willen hulpverleners die samen met ons op weg gaan, vaak een lange weg. Die vertrekken vanuit wat wij vragen en wat voor ons mogelijk is.

In onze beginjaren hebben we gewerkt rond het “recht op gezondheid”. We hebben samen gezond gekookt en de mutualiteit, een huisdokter uitgenodigd om te praten over gezondheid. Een van de grote problemen is dat we soms niet naar de dokter gaan, onderzoeken uitstellen of medicatie niet kopen omdat we op dat momentons geld moeten geven aan eten of de huishuur.

Samen met het Sociaal Huis hebben een avond georganiseerd voor gezondheidswerkers. Voor ons is het belangrijk dat onze huisdokter met sociaal derde betaler werkt. We hadden het ook over gezonde voeding, maar verse groenten en fruit zijn duur. Op vraag van onze mensen is toen “ Het Klokhuis”, onze gezamenlijke groenten –en fruitaankoop  geboren.

De zitdagen van het Sociaal Huis brengt ons dichter bij elkaar. De sociaal werkers zijn gemakkelijker aanspreekbaar en leren onze mensen kennen op veilig terrein. we voelen dat er vertrouwen groeit en drempels stilletjes aan wegvallen. Na 10 jaar verwijzen we ook beter naar elkaar door. Ook het nieuwe “Huis van het Kind” met zijn spelotheek kan een plaats worden waar mensen in armoede zich welkom kunnen voelen en op een andere manier in contact kunnen komen met hulpverlening.

We kregen een stem in het Sociaal Huis en de gemeente. We nemen deel aan de werkgroep van de vertrouwenspersonen van de scholen, de welzijnsraad, de stuurgroep van het Huis van het Kind, … We zijn dit jaar gestart met bijeenkomsten tussen de OCMW-raad en onze vereniging. We kunnen veel leren van elkaar en de dienstverlening samen verbeteren.

We hebben een kunstwerk gemaakt dat een plaats kreeg in het onthaal van het Sociaal Huis. Het kunstwerk kreeg de naam “puzzelstukken voor een Ommekeer”. De puzzelstukken gemaakt uit keramiek geven weer wat  mensen in armoede nodig hebben voor een ommekeer in hun leven? Laat ons samen de hulpverlening zo toegankelijk mogelijk maken in Erpe-Mere!

“ Ommekeer al 10 jaar lang, elke schakel van belang, allemaal mensen, samen op weg, ieder zijn mening en ieder zijn zeg”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.