samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

2017 : award voor de huisartsen

Met Welzijnsschakel Ommekeer bereiken we 140 gezinnen die in armoede leven in Erpe-Mere. Samen met onze gezinnen in armoede en met andere partners willen we  armoede structureel stoppen!

We gaan ieder jaar een laagste drempel award geven aan organisaties, personen die structurele inspanningen doen naar mensen in armoede. Vandaag geeft  Ommekeer de ‘laagste drempel’ award 2017 aan de huisartsen van Erpe-Mere. We hebben een bevraging afgenomen bij onze gezinnen met armoede-ervaring: welke organisatie is voor jou het meest toegankelijk? In welke organisatie heb je het meeste vertrouwen? De huisdokters kwamen als winnaar uit de bus!

In de maand januari wensen we elkaar een goede gezondheid toe! Een goede gezondheid wordt door iedereen aanzien als iets heel belangrijks, maar heeft iedereen in Erpe-Mere toegang tot een goede gezondheid?  De cijfers bevestigen wat we dagelijks in onze vereniging zien.  Ziek maakt arm, arm maakt ziek. Mensen in armoede zijn gemiddeld 15 jaar meer ziek en leven 5 jaar minder lang dan mensen die niet in armoede leven.

Meer en langer ziek betekent meer naar de dokter, meer op onderzoek, meer medicamenten, meer opnames,… Mensen met een te laag inkomen moeten noodgedwongen prioriteiten stellen en dat kan niet altijd de gezondheid zijn. Zorgen uitstellen is vaak de enige mogelijkheid. Wachten om bij de specialist te gaan, wachten met het kopen van medicatie,… met alle gevolgen vandien.

IMG_0968

De huisarts is voor mensen in armoede belangrijk. De huisarts is de eerste persoon waar mensen bij terecht kunnen.  Onze mensen geven aan dat ze een goede vertrouwensband hebben met hun huisdokter.  Er wordt geluisterd en er is begrip voor hun situatie. De huisarts komt ook bij heel wat mensen aan huis. Vaak komt de huisarts al jaren over de vloer en kent hij/zij ook de onderliggende problemen van mensen. In onze gemeente zijn er niet veel aanspreekpunten als je problemen hebt. De arts is dan ook een belangrijk eerste aanspreekpunt. Er wordt meestal gewerkt met derde betaler en dat maakt de huisarts toegankelijker.

We willen dan nu graag onze ’laagste drempel’ award overhandigen aan de huisartsen van Erpe-Mere en hen bedanken voor hun dagelijks engagement naar mensen in armoede toe en hun inspanningen om hun hulpverlening zo toegankelijk mogelijk te maken! We overhandigen een oorkonde aan dokter Patrick De Coninck, voorzitter van de huisartsenkring.  De komende weken gaan we iedere huisarts uit onze gemeente persoonlijk de oorkonde overhandigen. Hopelijk krijgt deze oorkonde een plaatsje in de wachtzaal of cabinet.

Gezondheid is een recht voor iedereen!  We hopen dat deze prijs een aanzet mag zijn naar meer gelijkheid in de gezondheid in Erpe-Mere!  We geven Dr. De Concinck ook nog een document mee met aanbevelingen rond gezondheid voor de overheid vanuit ons Netwerk Tegen Armoede.

Samen met de huisartsen willen we werken naar  een nog breder gebruik van de derdebetalersregeling en een goede doorverwijzing naar de welzijnsorganisaties.  Deze award is tevens een oproep , aan iedereen, om zich te engageren voor meer gelijkheid, meer rechtvaardigheid in de gezondheid!