samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

#lokaalsociaal : Onderwijs en opvoeding

Ik wil dat mijn kinderen het beter hebben dan ik!

Dag Yousef en Kathleen, kan je je even voorstellen?

Ik ben Yousef en ik ben een erkende vluchteling. Ik woon met mijn dochter van 11 jaar in Erpe-Mere. De rest van mijn familie heb ik moeten achterlaten in Palestina.

Ik ben Kathleen, ik ben een alleenstaande moeder met twee kinderen. Een dochter in de lagere school en een zoon in het secundair.

Kathleen, hoe belangrijk is onderwijs voor jou?

Dat mijn twee kinderen goed mee kunnen op school en een diploma behalen is voor mij heel belangrijk. Een diploma geeft hen meer kansen voor de toekomst.  Ik wil dat mijn kinderen het beter hebben dan ik.

Vangen jullie bij de ouders signalen op van ervaringen met onbetaalde facturen op school?

Als je met te weinig moet rondkomen dan zijn de schoolkosten in de secundaire school een zware dobber. Het aankopen van boeken, materiaal of meerdaagse uitstappen vragen een groot deel van ons budget. Ouders moet vaak zelf de stap zetten voor gespreide betaling en dat is niet voor iedereen evident.

We zien dat sommige scholen sneller dreigen met incassobureaus en/of deurwaarders en dat maakt dat ouders nog meer wegblijven van school. We begrijpen dat scholen dat geld nodig hebben maar we moeten voorkomen dat uiteindelijk het kind  minder kansen krijgt op school.  Het is vooral belangrijk dat de school betaalbaar blijft voor iedereen en dat ouders persoonlijk worden aangesproken bij problemen met betaling. Sommige scholen doen op dat vlak ook echt inspanningen…

Kathleen, wat kan de gemeente/OCMW doen voor een betaalbaar onderwijs?

Het OCMW doet al inspanningen om samen met de scholen kritisch te kijken naar de kosten op school. Er is ook de UiTPAS die tussenkomt in de kosten van de schooluitstappen, maar er zijn toch nog grote uitdagingen. Het OCMW zou een uniforme tussenkomst kunnen geven voor de aankoop van boeken voor gezinnen in armoede.  We zien in sommige scholen dat bij ouders die hun facturen niet kunnen betalen, de kinderen niet meer warm kunnen eten op school.  Als een gezin in een crisissituatie zit, dan is die warme maaltijd juist van groot belang.  Het OCMW zou de scholen een noodbudget kunnen geven voor het opvangen van dit probleem. In sommige gemeenten, bv. Oudenaarde, bestaat er een sociaal tarief voor warme maaltijden op school gefinancierd vanuit de gemeente/OCMW. Zulke zaken zouden toch ook bij ons kunnen?

Yousef, computer en internet zijn niet meer weg te denken op school? Is dat voor iedereen toegankelijk?

Computer en internet worden bijna dagelijks gebruikt op school en dat is een normale evolutie.  Zeker in de secundaire school gaat alles via ‘smartschool’. Alleen is dat voor mensen in armoede niet altijd toegankelijk. Een goede computer en internet zijn duur en je hebt niet altijd de kennis om goed met een computer te werken. De gemeente en de scholen organiseren ieder jaar een kleine computercursus voor ouders, maar er is meer mogelijk.   Waarom wordt er niet samengewerkt met bv. Leerpunt die uitgebreide cursussen geven op maat?

Yousef, wat is voor jou de grootste nood als anderstalige nieuwkomer in Erpe-Mere?

Ik ben Erpe-Mere dankbaar dat ik hier kan wonen samen met mijn dochter en dat we hier een nieuw leven mogen opbouwen.  De grootste nood  is meer sociaal contact hebben met de inwoners  en zo meer Nederlands leren. Ik heb zelf al een facebookpagina ‘Praat Nederlands met mij!’ opgericht. Samen met anderstalige vrienden en Belgen communiceren we in het Nederlands via facebook.  We zouden graag meer contact hebben met mensen, elkaar leren kennen en zelf vrijwilligerswerk willen doen.  Dat is de beste manier om de  taal te leren en vooruit de geraken.  Kan de gemeente ons daarbij steunen? Bv. door een babbeloniëgroep op te richten zoals in andere gemeenten?

Kathleen, ken je het Huis van het Kind?

Voor mijn puberende zoon ben ik al eens langs- geweest bij de psychologe.  Het spreekuur is gratis en er wordt geluisterd naar je verhaal. Er zouden meer ouders gebruik moeten van maken. Hulp zoeken en praten over je problemen is natuurlijk een grote stap die niet iedereen even gemakkelijk zet.

Er bestaat nu ook gratis studieondersteuning aan huis.  Dat zou voor mijn gezin een grote hulp zijn, want als alleenstaande moeder met al mijn dagelijkse zorgen en problemen kan ik die ondersteuning zeker gebruiken.


Wat kan het lokaal sociaal beleid doen? 

Volgende vragen werden voorgelegd aan de verschillende politieke partijen van Erpe-Mere:

Het Huis van het Kind investeert in een toegankelijk aanbod voor mensen in armoede via de Katrolwerking (huiswerk -en opvoedingsondersteuning aan huis) en spreekuur opvoedingsondersteuning.  Welke acties kan het Huis van het Kind nog nemen om meer mensen in armoede over de vloer te krijgen?

Het gratis spreekuur opvoedingsondersteuning is succesvol. Momenteel is er een psychologe vrijgesteld voor 7 werkuren per week (voor zowel de inwoners uit Erpe-Mere en Lede) voor de opvoedingsondersteuning, zijn jullie voorstander van een uitbreiding van de spreekuren?

De gemeente heeft een taalcoach (7 uur/week) aangeworven om anderstalige kinderen en ouders in de scholen van Erpe-Mere te ondersteunen. Dit is een positief initiatief. Om voldoende kansen te creëren zijn wij voorstander van een uitbreiding  tot 21 uur/week. Zijn jullie voorstander van een uitbreiding van de ondersteuning van de taalcoach?  

Babbeloniëgroep : Anderstaligen in onze vereniging geven aan dat ze weinig sociaal contact hebben met de lokale bevolking en zo onvoldoende Nederlands kunnen leren.  Vormingplus organiseert babbeloniëgroepen waar anderstaligen en Nederlandstaligen in groepjes praten over alledaagse onderwerpen, samen op stap gaan, een organisatie bezoeken of samen koken. . Zijn jullie voorstander van de opstart van een babbeloniëgroep door het gemeentebestuur/OCMW?

Leerpunt (Centrum voor Basiseducatie) geeft de mogelijkheid aan volwassenen basisvaardigheden aan te leren, op te frissen en te versterken. Heel wat van onze kwetsbare ouders geven aan dat ze niet mee kunnen in de digitale wereld. Communicatie met de school of onlinebanking zijn niet evident. Zijn jullie voorstander van een samenwerking met Leerpunt voor de uitbouw van een lokaal aanbod voor volwassenen?

Slechts 40% (Oost-Vlaanderen 76%) van de opvangplaatsen voor kinderen tussen 0-3 jaar werken met een inkomenstarief. Er is weinig sociale kinderopvang in onze gemeente. Mensen in armoede maken ook weinig gebruik van kinderopvang. Wat kan de gemeente doen om kinderopvang toegankelijker te maken voor gezinnen in armoede?