Politiek debat september 2018

logo politiek debat

Beste voorzitter en leden van een politieke partij in Erpe-Mere,

Armoede is een structureel maatschappelijk probleem.  De manier waarop we onze samenleving, gemeente organiseren bepalen of er veel of weinig armoede is. Jullie zijn in volle voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.  De echte hefbomen voor armoedebestrijding liggen op Vlaams en federaal niveau maar ook het lokale beleid kan een tandje bijsteken.  Gemeente en OCMW kunnen structurele maatregelen nemen om armoede te bestrijden en dragen verantwoordelijkheid.

Met onze organisatie zijn we actief betrokken bij het sociaal beleid in Erpe-Mere. We nemen deel aan de werkgroep uitpas, vertrouwenspersonen onderwijs, stuurgroep van het Huis van het Kind, stuurgroep Katrolwerking,…De organisatie van de opvoedingsondersteuning vanuit het Huis van het Kind en de Katrolwerking zijn positieve evoluties. Ons doel is mensen in armoede een stem te geven in de beleidsbeslissingen.  Er worden beslissingen genomen in de goede richting, maar het kan nog beter.  Een bewijs daarvan is het aantal mensen in armoede dat onveranderd blijft.

In onze gemeentelijke slogan hebben we het over verbondenheid.  In onze maatschappij krijgen mensen in armoede nog te vaak de stempel ‘profiteur’ of ‘eigen schuld’, terwijl niemand er voor kiest in armoede te leven. Spijtig genoeg worden nog al te vaak de armen en niet de armoede uitgesloten.  Er is nood aan meer verbondenheid binnen onze gemeente willen we armoede bannen.  Enkel samen kunnen we armoede stoppen. Het gemeentebestuur kan daarin een belangrijke voortrekkersrol spelen.         

Net zoals bij vorige gemeenteraadsverkiezingen organiseren we op donderdag 20 september, 20u, een politiek debat rond lokaal armoedebeleid. Ter voorbereiding zouden we graag jullie standpunten en plannen kennen rond verschillende domeinen : wonen,dienstverlening, onderwijs,…  

We sturen jullie een aantal vragen toe waarop we graag tegen eind april een antwoord ontvangen en een bevestiging van deelname van jullie politieke partij aan ons debat.

We hopen op jullie actieve deelname en wensen jullie veel succes met de verkiezingen!

Vriendelijke groeten,

Namens Welzijnsschakel Ommekeer vzw                                                                                 

Luc Rumbaut

Vragen politieke partijen in functie van politiek debat (20/09/18)

Armoedecijfers Erpe-Mere