samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

#lokaalsociaal : Inleiding

Armoede is een structureel maatschappelijk probleem.  De manier waarop we onze samenleving, gemeente organiseren bepalen of er veel of weinig armoede is. De politieke partijen zijn in volle voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.  De echte hefbomen voor armoedebestrijding liggen op Vlaams en federaal niveau maar ook het lokale beleid kan een tandje bijsteken.  Gemeente en OCMW kunnen structurele maatregelen nemen om armoede te bestrijden en dragen verantwoordelijkheid.

Met onze organisatie zijn we actief betrokken bij het sociaal beleid in Erpe-Mere. We nemen deel aan de werkgroep uitpas, vertrouwenspersonen onderwijs, stuurgroep van het Huis van het Kind, stuurgroep Katrolwerking,…De organisatie van de opvoedingsondersteuning vanuit het Huis van het Kind en de Katrolwerking zijn positieve evoluties. Ons doel is mensen in armoede een stem te geven in de beleidsbeslissingen.  Er worden beslissingen genomen in de goede richting, maar het kan nog beter.  Een bewijs daarvan is het aantal mensen in armoede dat onveranderd blijft.

In onze gemeentelijke slogan hebben we het over verbondenheid.  In onze maatschappij krijgen mensen in armoede nog te vaak de stempel ‘profiteur’ of ‘eigen schuld’, terwijl niemand er voor kiest in armoede te leven. Spijtig genoeg worden nog al te vaak de armen en niet de armoede uitgesloten.  Er is nood aan meer verbondenheid binnen onze gemeente willen we armoede bannen.  Enkel samen kunnen we armoede stoppen. Het gemeentebestuur kan daarin een belangrijke voortrekkersrol spelen.         

Net zoals bij vorige gemeenteraadsverkiezingen organiseren we op donderdag 20 september, 20u, een politiek debat rond lokaal armoedebeleid. Ter voorbereiding zouden we graag de standpunten en plannen kennen van de politieke partijen rond verschillende domeinen : wonen,dienstverlening, onderwijs,…  Iedere politieke partij kreeg een vragenlijst van ons.  We zijn in volle verwachting van hun standpunten en plannen!                                                                           

logo politiek debat