samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

Prioriteiten armoedebeleid politieke partijen 2018

Op ons politiek debat van 20 september hebben de politieke partijen een prioritaire armoedebestrijdingsmaatregel voorgesteld waar ze de komende 6 jaar werk willen van maken. Volgen jullie mee de uitvoering van hun maatregel op? We bedanken de politieke partijen en het talrijke aanwezige publiek voor hun betrokkenheid. Laat ons samen armoede stoppen!

Internet is een basisbehoefte en toch heeft niet iedereen er toegang toe. L.E.F. wil de digitale kloof aanpakken door een gratis gemeentelijk WIFI netwerk uit te bouwen.  Op publieke plaatsen krijgen inwoners gratis toegang tot internet.

Op dit moment is er op het administratief centrum een aparte ingang voor het Sociaal Huis. N-VA wil de drempel naar het aanbod van het OCMW verlagen door te werken met één enkele ingang.   

Tot zolang er onvoldoende sociale huurwoningen zijn in Erpe-Mere wil Sp.a Groen een aanvullende huursubsidie invoeren voor inwoners die op de wachtlijst staan. Iedereen heeft recht op een menswaardig leven met een warm dak boven het hoofd.

CD&V wil een voorstel uitwerken waarbij er aanvullende steun wordt toegekend aan de hand van het REMI systeem (referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen) systeem.  Maandelijks kan zo het inkomen van de cliënten bijgepast worden tot een menswaardig inkomen.

STERK! wil een centrum voor persoonlijke begeleiding voor mensen in armoede invoeren waar mensen los van de hulpverlening en OCMW terecht kunnen met hun vragen en zo op een laagdrempelige manier te weten komen waar ze recht op hebben. Nu ervaren mensen te veel drempels om de stap te zetten naar het OCMW.

Open VLD wil werk maken van een brugfiguur op school en daarbuiten.   Een brugfiguur staat aan de schoolpoort en probeert een band op te bouwen met ouders die minder contact hebben met de school.