samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

Aanbevelingen Wonen

Menu wonen
Ervaringen wonen
Aanbevelingen wonen
Bevraging wonen
Aantal sociale woningen in Erpe-Mere
Europese procedure

Een groot deel van het te lage inkomen van mensen in armoede in Erpe-Mere gaat naar wonen omdat ze noodgedwongen moeten leven in een
privéwoning, vaak van slechte kwaliteit.

Eind 2018 stonden er 1390 gezinnen op de wachtlijst van de SVM Denderstreek voor een sociale huurwoning in Erpe-Mere.

Ondanks de inspanningen is niet zeker dat onze gemeente het minimum sociaal objectief van 350 sociale woningen zal halen. Mei 2019 zijn er 277 sociale woningen, 23 woningen zijn ingepland. Geen wonder dat gezinnen jaren moeten wachten op hun sociale woning.

Sociaal kwalitatief wonen heeft een zeer groot effect op het armoederisico van gezinnen. Onderzoek schat in dat dit risico na de toewijzing van een sociale woning daalt met maar liefst 40% (bron : vvh)! De gemeente moet inspanningen doen om een inhaalbeweging te maken en de ambitie hebben voorbij het vooropgestelde minimum te geraken.

Het aantal woningen die verhuurd wordt via het SVK Oost-Vlaanderen neemt traag toe en blijft beperkt tot 22 woningen (mei 2020). Het is positief dat de gemeente investeert in het actief benaderen van private verhuurders om hun woning te verhuren via het sociaal verhuurkantoor Zuid-Oost Vlaanderen.

In afwachting van voldoende sociale woningen kan de gemeente mensen op de wachtlijst voor een sociale woning die gedwongen wonen in een privéwoning in Erpe-Mere een gemeentelijke huurpremie geven.

Soms worden mensen een woning geweigerd omwille van hun inkomen,
gezinsgrootte, etnische afkomst. Discriminatie vormt nog steeds een probleem op de huurmarkt. Ook onze gemeente kan een rol spelen in een daadkrachtig antidiscriminatiebeleid. De immokantoren kunnen actief in onze gemeente benaderd worden om een antidiscriminatie charter toe te passen.