samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

2016 : zie jij de krachten van mensen in armoede?

Menu Onderwijs
Tools school en armoede
Schoolcode Erpe-Mere / Schoolcode Lede
De Katrol : studie -en opvoedingsondersteuning aan huis
CLB: info van ouders voor ouders
Vormingspakket voor leerlingen
Handen tegen armoede
Gelijke dromen, gelijke onderwijskansen
Wat is er aan de hand krant?
Werken met de krachten van mensen in armoede

banner-deelnemende-organisaties

Iedereen van harte welkom! We organiseren deze actie in teken van 17 oktober, de werelddag van verzet tegen armoede.  Armoede is een onrecht en onaanvaardbaar!  We willen vandaag denken aan iedereen die het slachtoffer werd van armoede en uitsluiting.

citaat-krachtenmuur-1Zonder betaalbare woning, menswaardig werk, voldoende inkomen, … blijft  armoede een valkuil, een spinnenweb waar mensen in gevangen zitten. Door de besparingen zien de armste gezinnen hun inkomen verder dalen. De kosten van de huur, brandstof, water, energie, onderwijs, kinderopvang, zorg, remgeld voor de specialist,… stijgen.  Alle mensen in armoede gaan er op achteruit.  Meer dan 100.000 gezinnen staan geduldig op een wachtlijst voor een sociale woning. Dat kunnen we niet aanvaarden!

In onze samenleving waar de kloof tussen rijk en arm steeds groter wordt, kunnen we soms heel kritisch en hard zijn voor elkaar. Dingen die we niet kennen, zien we vooral als een gevaar of een bedreiging.  Wat we niet kennen steken we in vakjes.  Mensen in armoede komen spijtig genoeg nog te vaak in het vakje ‘profiteur’ of het vakje ‘wil niet werken’ gerecht… en dat helpt ons geen meter vooruit, integendeel.

Als schooldirectie, zorgleerkracht, hulpverlener, vrijwilliger in een vereniging komen we in contact met gezinnen die in armoede leven.   Vaak zien we vooral de problemen bij deze gezinnen omdat ze uitgesproken aanwezig zijn.  Gezinnen in armoede zitten gevangen in een web van problemen: laag inkomen, slechte huisvesting, problemen met de gezondheid, geen werk, …Problemen die continue aanwezig zijn, zorgen voor negatieve gevoelens van onmacht, verbittering, wantrouwen, schaamte, angst, stress, …  Een logisch gevolg is dat we bij contact met ouders in armoede te maken kunnen hebben met negatief gedrag: uitstellen, kort lontje, alles op tafel smijten, slachtofferrol, …

Al die problemen en de vooroordelen kunnen ervoor zorgen dat we de kracht of de mogelijkheden van mensen onbewust minder of niet meer zien.  We moeten durven verder kijken… We kunnen ook op zoek gaan naar de krachten, talenten, naar de dingen die wel nog lukken bij mensen.   De krachten waarderen en aanspreken is een uitdaging voor iedereen en een vertrekpunt om samen op een positieve manier op weg te gaan.

Werken vanuit de krachten geeft hoop en zorgt voor wederzijds vertrouwen.  Mensen in armoede krijgen het respect dat ze net als iedereen verdienen. Ze zoeken mee, beslissen mee, organiseren mee aan een beter en menswaardiger leven.    Mensen zonder armoede in hun leven, krijgen een positiever beeld.  Vooroordelen kunnen weg vallen.  Reden genoeg om vandaag de krachten in de kijker zetten.

Het idee van onze krachtenmuur is ontstaan vanuit onze oudergroep, een groep van ouders die praten over opvoeding en school.  Begin dit jaar hebben we samen met het CKG Den Boomgaard gewerkt rond positief opvoeden. We zijn 10 keer samengekomen en werden een hechte groep.  Bij de start van iedere bijeenkomst kregen de moeders een complimentje voor hun inspanning rond opvoeding van de kinderen. Ook al voelde dat in het begin wat onwennig,  krachten benoemen werd een van de sterkste punten van de vorming.

De complimentjes uit de oudergroep werden aangevuld met krachten die we verzameld hebben met verschillende partners. Ik som ze even op:

Sint-Martinusschool, Sint-Jozefschool secundair, Sint-Jozef basisschool, De Krekel & De Grasspriet, Stella Matutina college, vrije lagere school Lede, vrije kleuterschool Lede, Sociaal Huis Erpe-Mere, W2 project VDAB Aalst , CKG Den Boomgaard, BIB Erpe-Mere , Welzijnsschakel Lede en Welzijnsschakel ’T Klikt Groot Haaltert.

Samen hebben we meer dan 230 concrete krachten verwerkt in een muur, geen klachtenmuur of klaagmuur maar een krachtenmuur.  Neem straks zeker de tijd om onze krachten te bekijken, te lezen. We willen onze muur nu graag officieel aan jullie voorstellen.

De bedoeling is dat deze muur op tournee gaat. Hij kan opgezet worden in scholen, verenigingen, onthaalruimtes, publieke ruimtes, …  Er is ook een lege muur voorzien. De muur is nooit af en kan aangevuld worden. Wil je een kracht delen? Neem dan gerust een stift.   Met deze muur willen in de toekomst samen met de scholen en hulpverlening verder werken rond armoede vanuit de krachten.