samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

Foto-expo: Er op UiT

Menu Cultuur en vrije tijd
UiTPAS
Er op uit?
Foto expo : Er op UiT

Huur onze foto-expo via CultuurNet

Inleiding 

eropuit3‘Er op UiT’ gaat over de drempels die mensen in armoede ervaren wanneer zij willen deelnemen aan cultuur en vrije tijd. Een groep van 10 jongeren- zowel met als zonder armoede ervaring- ging op stap met een fototoestel. Aan de hand van hun foto’s en getuigenissen worden een aantal drempels belicht. en vaak zijn deze drempels verrassend makkelijk weg te werken.

Er op UiT is een instrument om heel concreet na te denken hoe je werk kan maken van cultuur- en vrijetijdsparticipatie voor mensen met armoede-ervaring. Er op UiT bestaat uit 3 onderdelen: de ‘Er op UiT’ expo, Er op UiT kaartjes en een vormingsaanbod door armoedeverenigingen. Deze onderdelen versterken elkaar als ze gecombineerd gebruikt worden, maar zijn ook zeer geschikt om op zichzelf te gebruiken als ondersteunend materiaal bij dialoogmomenten.

Er op UiT is het resultaat van een initiatief van Welzijnsschakel Ommekeer in samenwerking met het Netwerk tegen Armoede, de welzijnsschakels van Haaltert en Lede, Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw en CultuurNet Vlaanderen in het kader van het UiTPAS-project.

De expo Er op UiT

De expo bestaat uit 4 informatiepanelen en twee televisieschermen.

1e Informatiepaneel geeft uitleg over de bedoeling van de tentoonstelling, de UiTPAS en de totstandkoming.

2e en 3e informatiepaneel brengen de thema’s en getuigenissen met foto’s en teksten in beeld.

4e Informatiepaneel geeft  uitleg over acties die je kan ondernemen als lokale vereniging en lokale overheid  Er is de mogelijkheid om je engagement als aanbieder van activiteiten te onderschrijven en een engagementsformulier in te vullen met acties in samenspraak met de eigen armoedevereniging.

2-3 televisieschermen: de drempels worden hier in beeld gebracht in een digitale montage van foto’s en getuigenissen die kan worden opgesplitst in 1, 2 of in 3 stukken. De foto’s werden genomen tijdens een sociaal-artistiek project met jongeren zowel met als zonder armoede ervaring uit een armoedevereniging en de getuigenissen kwamen tot stand tijdens een theater project met de Courageusen. De getuigenissen worden auditief gebruikt (te beluisteren met een hoofdtelefoon) of via de luidsprekers van de televisies

De expo is enkel ontleenbaar als totaalpakket met panelen en televisies. De huurprijs is gratis (zonder transportkosten). De transportkosten met een koerier bedragen ongeveer €200.

eropuitEr op UiT kaartjes

We verzamelden 23 heel concrete drempels die mensen in armoede ervaren wanneer zijn aan cultuur of vrije-tijd willen doen. We schikten deze op handige postkaarten in combinatie met een persoonlijke getuigenis en handige eenvoudige tips om deze drempels zelf weg te werken. Deze kaarten zijn verzameld in een doosje en zijn een ideaal instrument om binnen de organisatie zelf drempelverlagend aan de slag te gaan. De doosjes kosten €5/stuk of €1/stuk als ze gecombineerd worden met een vorming aan de organisatie door een armoedepartner. Er is de mogelijkheid om je engagement als organisatie van activiteiten te onderschrijven en een engagementsformulier te ondertekenen met acties in samenspraak met de eigen armoedevereniging.

Vormingsaanbod door verenigingen/netwerk

De Er op UiT kaartjes worden gebruikt door verschillende de verenigingen waar armen het woord nemen en het netwerk tegen armoede tijdens hun vormingen. Je kan met onderstaande organisaties contact opnemen voor concrete voorwaarden en afspraken voor een vorming op maat. Er is de mogelijkheid om je engagement als aanbieder van activiteiten te onderschrijven en een engagementsformulier in te vullen met acties in samenspraak met de eigen armoedevereniging.

Overzicht naam, gemeente en e-mailadres van verenigingen die vormingen aanbieden:

Welke voordelen heeft een UiTpartner die aan de slag gaat hiermee?

cropped-eropuit1.jpgEr op UiT kan tot 4 doelgroepen verenigen rond het thema, waarbij elk van hen een inhoudelijk proces aflegt rond inzichten in de drempels van mensen in armoede naar vrije tijd. Bovendien wordt elk van hen uitgedraagd om actie te ondernemen op hun terrein.

Mensen in armoede: vanuit Welzijnschakel Ommekeer en Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen in Aalst werden mensen in armoede samengebracht om de kennis over de drempels naar vrije tijd te centraliseren. Dit gebeurde via werkgroepen, individuele contacten, theater…. Naar aanleiding van Er op UiT werd er een sociaal-artistiek project opgestart waarin jongeren leren fotograferen en vervolgens drempels naar vrije tijd in beeld brengen. Mensen in armoede brengen hun eigen ervaringen ook onder woorden tijdens bijvoorbeeld vormingen.

Cultuur en vrije tijdsaanbieders: Via de expo, de ER op UiT kaartjes en de vormingen kan je met Er op UiT actief toestappen naar cultuur en vrijetijdsaanbieders in je gemeente. Via Er op UiT maakt de aanbieder kennis met de leefwereld van mensen in armoede en de daarbijhorende drempels. Hij wordt uitgedaagd enkele drempelverlagende initiatieven te nemen die ze in samenspraak met de armoedepartner bepalen. Deze initiatieven kunnen worden opgevolgd en geëvalueerd door beide partijen.

Individuele bezoekers:  individuen worden kunnen op een publiek toegankelijke plaats in de gemeente in contact gebracht met de expo. Hierdoor raken ze geïnformeerd over de drempels die mensen in armoede ervaren naar vrije tijd toe. Het kan hen aanzetten tot een persoonlijk engagement of tot het aankaarten van de thematiek in hun eigen netwerk.

Beleidsmakers: (boven)lokale besturen worden via Er op UiT geïnspireerd om beleidsaccenten te leggen die de toegankelijk van het vrijetijdsaanbod in de gemeente kunnen verhogen.

Welke zijn de vereisten om er mee aan de slag te kunnen gaan (wat heb je nodig en wat moet je misschien eerst al gedaan hebben)?

  • Een lokaal netwerk of armoedepartner
  • Een visie rond integraal vrijetijds- en participatiebeleid
  • De aanwezigheid of geplande inplanting van een kortingsysteem voor mensen in armoede

De aanpak: welke stappen doorloop je en in het kort wat je in die stap doet.

  • Werk samen met een armoedepartner actieplan uit naar een omschreven doelpubliek, een timing, budget en de verschillende fases van het actieplan.
  • Bepaal welke onderdelen van Er op UiT je in welke fase wil inschakelen: een permanente expositie? Een vormingsmoment met de armoedepartner en de tipsdoosjes? Een korte presentatie en verdeling tipsdoosjes van ‘Er op UiT’ tijdens een cultuurraad? …

Meer info :  bestellen foto-expo Er op UiT