samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

2017 : “Handen tegen armoede”

Menu Onderwijs
Tools school en armoede
Schoolcode Erpe-Mere / Schoolcode Lede
Katrolwerking : studie -en opvoedingsondersteuning aan huis
CLB: info van ouders voor ouders
Vormingspakket voor leerlingen
Handen tegen armoede
Gelijke dromen, gelijke onderwijskansen
Wat is er aan de hand krant?
Werken met de krachten van mensen in armoede

We organiseren deze actie in teken van 17 oktober, de werelddag van verzet tegen armoede. Op deze dag komen overal in de wereld mensen samen om te tonen dat ze niet akkoord gaan met armoede, dat armoede moet stoppen. We willen dat mensen rekening houden met mensen.  Niemand kiest er voor arm te zijn, iedereen moet een goede toekomst hebben.  We willen vandaag ook denken aan iedereen die het slachtoffer werd van armoede en uitsluiting.

Kinderen uit gezinnen in armoede hebben het in Vlaanderen het vaker moeilijk op school en stoppen vroeger met de school.  Spijtig genoeg leven bij ons in Vlaanderen 1 op de 10 kinderen in armoede en het aantal neemt zelf toe!

Naar school gaan, is belangrijk om uit armoede te ontsnappen. Ieder kind in Erpe-Mere heeft de school nodig voor zo veel mogelijk kansen voor de toekomst. Naar school gaan geeft later meer zekerheid op werk en goed inkomen. De school is een belangrijke sleutel tot de toekomst.

Daarom zijn we hier vandaag samen. Jullie kinderen zijn de toekomst. Samen met jullie willen we armoede halt toeroepen. Willen we alle kansen voor de kinderen. Jullie hebben allemaal een afdruk gemaakt van je hand en er op geschreven waarom de school belangrijk of wat jullie wensen zodat alle kinderen alle kansen krijgen op school.

In tien jaar tijd is de kinderarmoede in België verdubbelt.  Meer dan 1 op 10 kinderen groeit op in een arm gezin. Als je van in de kinderjaren opgroeit in de armoede, dan worden je kansen voor de toekomst kleiner.   Met de honderden handjes die we buiten hebben geplant willen we tonen dat ieder kind in ons land recht heeft op een waardig en een gelukkig leven!  We willen alle kansen voor de kinderen!

Iedere school heeft iets creatiefs uitgewerkt rond het thema ‘Handen tegen Armoede’. Daar gaan we nu samen naar kijken. We luisteren tussendoor naar enkele ervaringen met de school van mensen die dagelijks leven in armoede.  De ervaringen verzamelen we in onze oudergroep.

DE UITPAS

De uitpas zorgt ervoor dat ik minder kosten heb op school en geeft de kans aan mijn kinderen dat ze meekunnen op schooluitstap.  Mijn zoon leeft daar echt naar toe… schooluitstappen zijn leuk en spannend en je kan plezier maken met de vrienden van de klas.  De kinderen leren elkaar eens kennen buiten de schoolbanken en dat vind ik belangrijk.

MIJN DROOM… EEN TOEKOMST VOOR MIJN DOCHTER 

De uitsluiting, gepest worden, bekeken worden, … Je draagt dat je hele leven mee en er is niets pijnlijker dan te moeten ervaren dat je kinderen dezelfde weg opgaan. Je voelt je ook schuldig omdat je je dochter niet kan geven wat ze nodig heeft. Het is voor iedereen van ons een vurige wens dat onze kinderen een betere toekomst hebben. Dat is misschien wel de belangrijkste reden waarom we het volhouden.

DANK JE WEL JUF 

Met je problemen naar de juf of directeur stappen dat doe je zo maar niet en dat vraagt veel moed. Je voelt schaamte en je bent bang, want je weet niet hoe ze gaan reageren.  Je wil je kind beschermen.  Met de juf van mijn zoon heb ik een goeie ‘klik’, ik voel mij op mijn gemak, ze ziet wat mijn dochter wel kan, ze aanvaard ons zoals we zijn, ze maakt tijd om te luisteren, ze neemt mijn problemen au serieus.   Bij haar kan ik terecht… dank je wel juf!

WE LEVEN IN APARTE CIRKELS 

Ik vergelijk het graag met cirkels. We leven in gesloten groepen, gesloten aparte cirkels, niet samen.  Laat ons dat veranderen. Laat ons in één cirkel leven. De rijkere mensen moeten niet denken dat arme mensen er zelf voor gekozen hebben. Niemand leeft graag in armoede. Het is allemaal sneller gebeurd dan je denkt! Invaliden of werklozen hebben er niet om gevraagd dat te zijn. Laten we onze handen samen leggen, verbonden en één zijn!

FACTUREN OP SCHOOL 

Kinderen moeten alle kansen krijgen, maar naar school gaan kost geld, zeker in het secundair.  Als je in armoede leeft, dan moet je altijd kiezen, betaal ik die of die factuur.  Welke factuur laat ik een tijdje liggen? Die onzekerheid geeft dagelijks stress.  We willen samen met de scholen en het sociaal huis zoeken hoe alles betaalbaar kan blijven en wat we kunnen doen aan schoolfacturen die niet worden betaald.  Er moet dringend een maximumfactuur komen in de secundaire scholen. Een ding is zeker, een onbetaalde factuur mag ouders niet tegenhouden om naar school te komen en de leerling mag daar niet het slachtoffer van zijn!

STOP HET PESTEN 

Ik ben als kind vaak gepest en het doet pijn te zien dat mijn zoon ook gepest wordt op school.  Hij heeft het lang voor mij verzwegen, maar hij heeft het mij uiteindelijk toch verteld. We zoeken nu samen met de school naar een oplossing, maar het is niet gemakkelijk en mijn zoon ziet er van af.  Aan kinderen die worden gepest zeg ik durf er net zoals mijn zoon met iemand over praten.  Aan de ouders en de school zeg ik, luister naar de kinderen, neem het pesten au sérieux en zoek samen met de klas naar een oplossing.  Het pesten moet stoppen!

COMPUTER EN INTERNET 

Vandaag kan je niet meer zonder computer en internet.  Een spreekbeurt, huiswerk of een brief voor de ouders… alles gebeurt meer en meer met de computer en internet. Maar niet iedereen van ons heeft een computer of internet, niet iedereen van ons kan goed werken met die computerprogramma’s.  Daar moeten we samen werk van maken, hoe kunnen we er voor zorgen dat niemand uit de boot valt?

LEZEN MET DE KINDEREN OP SCHOOL 

Ik ga regelmatig met de kinderen naar de bib, dat is voor mij een ontspanningsmoment.  Als de kinderen gaan slapen lezen we altijd samen in een boekje, dat is een ons warm momentje tussen de kinderen en ik.  Toen ik dat vertelde aan de leerkracht heeft ze mij gevraagd leesmoeke te worden.  Ik heb mijn moed bij elkaar moeten rapen om dat te doen, maar het is super.  Het geeft mij een goed gevoel iets te kunnen doen voor de kinderen op school, ik kom nu ook veel meer over de vloer op school.

ZEKER ONZE ‘WAT IS ER AAN DE HAND KRANT’ LEZEN :  HIER KLIKKEN

Iedereen, ook je mama, papa, broers, zussen, vrienden,… kunnen een afdruk maken van hun hand en komen planten tot 29 oktober op Steenberg. Jullie krijgen bij het buitengaan ons krantje” Wat is er aan de hand in Erpe-Mere?” mee voor jezelf, mama of papa. Zeker eens lezen!  Hoe meer handen, hoe meer we laten zien dat we armoede willen stoppen!

EEN DIK APPLAUS VOOR JEZELF!

We willen jullie, de leerlingen, juffen, meesters, leerkrachten en onze vrijwilligers van Ommekeer bedanken voor jullie inspanning om vandaag armoede in de kijker te zetten! Een dik applaus voor jezelf!