samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

Themawerking

Werken rond recht op onderwijs & opvoeding

logo oudergroep 2017 2

Via maandelijkse bijeenkomsten van onze oudergroep staan we stil rond onderwijs en opvoeding. We hebben twee maal per jaar overleg met de scholen van Erpe-Mere en Lede rond de uitwerking van een schoolcode die onderwijs moet toegankelijker maken voor gezinnen in armoede. We willen met de oudergroep er over waken dat de schoolcode wordt toegepast.  We bepalen mee de werking van het Huis van het Kind en de studie -en gezinsondersteuning (De Katrol). MEER INFO

Werken rond recht op hulpverlening

Mensen in armoede op het platteland hebben minder toegang tot de hulpverlening. In dialoog met het Sociaal Huis willen we de onderbescherming aanpakken en de dienstverlening toegankelijker maken in onze gemeente. Concreet hebben we een samen een systeem voor aanvullende steun uitgewerkt voor de gemeente Erpe-Mere en Lede deels gebaseerd op het REMI-systeem (referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen).  MEER INFO

Werken rond het recht op vrije tijd en cultuur

UITPASDENDER

Mensen met een laag inkomen komen niet vaak buiten. Naar het toneel gaan of naar de film kost geld. We zijn samen met de OCMW, gemeentebesturen en armoedeverenigingen van Erpe-Mere, Lede, Haaltert en Aalst trekkers van de UiTPAS. Via onze samenwerkingsovereenkomst willen we alle sociale, culturele en sportieve activiteiten toegankelijk maken voor mensen met een laag inkomen. MEER INFO

We gaan maandelijks in groep op uitstap met de UiTpas. Op die manier komen mensen in contact met het lokale sociale en culturele aanbod. MEER INFO