samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

Inkomen en werk

Menu Armoede
Armoede in Erpe-Mere in cijfers
Armoede en Onderwijs
Armoede en Inkomen & Werk
Armoede en Wonen
Armoede en Gezondheid
Armoede en Mobiliteit
Armoede en Cultuur & Vrije tijd
Armoede en Dienstverlening

werk

Armoede is niet enkel een tekort aan geld, maar een inkomen speelt wel een belangrijke rol. Zonder een degelijk inkomen kan je geen menswaardig leven uitbouwen.  1 op de 10 Vlamingen leeft in armoede of 1800 inwoners in onze gemeente.

Vooral éénoudergezinnen, mensen die moeten leven van een vervangingsinkomen, invaliditeit, gepensioneerden, werklozen lopen een groot risico om in de armoede terecht te komen.  Ongeveer 2 op 10 mensen uit deze groep leven in armoede.  In Vlaanderen is werk zelf geen zekerheid meer op een waardig leven. 5% van de mensen met werk, kunnen de eindjes niet aan elkaar knopen. Door een gebrek aan inkomen zijn deze gezinnen verplicht een groot deel van hun energie te besteden aan overleven.  De laagste inkomens moeten omhoog, om kansen te geven tot een waardig leven met een hoopvolle toekomst voor de kinderen.

Heel wat mensen in armoede zijn regelmatig aan het werk.  Alleen is dat vaak interim werk of een tijdelijk contract.  Mensen in armoede hebben net als iedere Belg nood op een volwaardige duurzame job om zo uit de armoede te kunnen ontsnappen. Met een geïntegreerde aanpak waarbij naast het werk, ook armoede en welzijn wordt aangepakt op maat van mensen in armoede is er wel toekomstperspectief.  Niet enkel de VDAB, maar ook CAW en OCMW hebben hier een belangrijke rol.

ERVARINGEN UIT ONZE GROEP: Je mag niet veralgemenen, er zijn ook mensen in armoede die wel aan het werk zijn.  Vaak tijdelijk of via interim, vaak zwaar of  vuil werk met weinig zekerheid. Als we gaan werken verdienen we meestal niet veel meer dan de uitkering… het verschil is veel te klein…zeker als je laaggeschoold bent. Wanneer je dan ietsje meer verdiend wordt je snel gestraft en verlies je  de kleine voordelen van een te laag inkomen.  Als je gaat werken komen er ook heel wat kosten bij.  Heb je kinderen dan moet je opvang betalen.  Heel wat mensen hebben geen auto, soms enkel moto of niets, terwijl  het werk verwacht dat je mobiel bent. We moeten ons flexibel opstellen , maar als alleenstaande moeders met kinderen is dat allemaal niet evident.  We voelen ons nochtans goed als we kunnen werken, we komen onder de mensen, we worden gewaardeerd, we voelen ons nuttig, we kunnen onze talenten gebruiken en het geeft hoop op een betere toekomst voor onze kinderen.”

Welk armoedebeleid willen we? KLIK HIER