samen armoede stoppen

Welzijnsschakel Ommekeer

Maatschappelijke dienstverlening

Menu Armoede
Armoede in Erpe-Mere in cijfers
Armoede en Onderwijs
Armoede en Inkomen & Werk
Armoede en Wonen
Armoede en Gezondheid
Armoede en Mobiliteit
Armoede en Cultuur & Vrije tijd
Armoede en Dienstverlening

ocmwMensen in armoede hebben altijd en veel problemen en hebben nood en recht op hulp en ondersteuning  door de dienstverlening. In onze gemeente is de dienstverlening niet zo groot als in de stad, maar we hebben wel het OCMW, CAW, mutualiteiten, enz… Ondanks de inspanningen vanuit de dienstverlening ervaren de meeste mensen nog steeds drempels om de stap naar hulpverlening te zetten.

Hulp vragen is voor iedereen moeilijk, zeker voor mensen in armoede. Sociale druk, fierheid, slechte ervaringen uit het verleden, vervoersarmoede, hulpverleningsmoeheid, de situatie zelf in handen willen houden, het aanbod niet kennen, weinig vertrouwen enz… houden mensen in armoede tegen de dienstverlening op te zoeken.  Vaak zoeken de mensen slechts hulp als er geen uitweg meer is en ze in een acute noodsituatie verkeren die vaak emotioneel sterk geladen is. Van de 1800 mensen in armoede maakt een groot deel geen of weinig gebruik van de dienstverlening.

Via een laagdrempelige instap (bv. Sociaal Restaurant, Sociale Kruidenier,…) kan men de hulpverlening toegankelijker maken.  Mensen in armoede opsporen via huisbezoeken en een langdurig traject aangaan waarbij men vertrekt vanuit de aangevoelde noden en krachten van de gezinnen in armoede geeft meer kansen op een succesvolle hulpverlening.  Of via groepswerking waarbij men vertrekt vanuit de binnenkant van armoede kan vertrouwen groeien en kunnen gezamenlijk problemen worden aangepakt. De hulpverleners die via huisbezoeken een langdurig traject aangaan op maat van de mensen verdienen een grote pluim.

Meer info? Bekijk onze themawerking